logo fafo 194x64
Målretting av gratis kjernetid
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen
Målretting av gratis kjernetid

Ordrenummer:

20444

Beret Bråten og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2015:39

ISBN 978-82-324-0235-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0236-6 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2015, 84 s, kr 234,- Ordrenr. 20444

Nettutgave

(pdf 1,1 MB)

Høsten 2014 ble ordningen med gratis kjernetid i barnehager inntektsprøvd i bydel Gamle Oslo, Drammen og en bydel i Bergen. Det ble samtidig stilt krav om aktivitet for foreldre. I denne rapporten oppsummeres erfaringene med en slik målretting av ordningen. Man når flere familier ved å utvide det systematiske rekrutteringsarbeidet. Men når flere rekrutteres til barnehage, kreves det tilgjengelige plasser også utenfor hovedopptaket. Lavterskeltilbud med forsterket språkinnsats kan være gode alternativer. Foreldre opplever aktivitetsplikten som en mulighet til å lære norsk – og dermed til å følge opp barna i barnehage og skole slik de gjerne vil.
234,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi