Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


blank

Fafo-frokost: Vold og trusler i offentlig sektor

Vi inviterte til Fafo-frokost med rapportlansering torsdag 15. oktober 2009

Vold og trusler mot ansatte i offentlig sektor er et omfattende problem.
Resultatet er fysiske og psykiske plager og mistrivsel, noe som fører til
økt sykefravær. Fafo har på oppdrag fra LO undersøkt forekomsten av
vold, og trusler om vold, mot ansatte innenfor tjenester for psykisk
utviklingshemmede, på barnevernkontor og i barneverninstitusjoner.
Funnene ble presentert på denne frokosten. Den nye Fafo-rapporten
reiser spørsmål som:

Hva gjøres for å redusere risikoen for vold og trusler om vold?
Hvordan håndteres slike episoder etter at de har inntruffet?  
Hvilke konsekvenser får episodene for dem som utsettes for vold og
trusler om vold?

Rapporten viser at det er et stort forbedringspotensial når det gjelder
å forebygge og håndtere denne problematikken.

Pil Se programmet for frokost-seminaret her

Pil Lysark (.pdf) fra presentasjonen til Fafo-forsker Jørgen Svalund


Medieoppslag om Fafo-rapporten Vold og trusler om vold i offentlig sektor:

Pil Seks av ti trues av klienter (NRK, 15.10.09)
Pil 6 av 10 truet på jobb (P4, 15.10.09)
Pil Alvorlig at så mange har opplevd vold (P4, 15.10.09)
Pil Seks av ti møtes med vold eller trusler på jobb
(VG Nett, 15.10.09)
Pil Mye vold i offentlig sektor
(Fontene, 15.10.09)
Pil Seks av ti møtes med vold eller trusler på jobb (TV2-nyhetene (NTB-melding, gjengitt i flere media, 15.10.09)
Pil Vanlig med vold og trusler på jobb (Kommuniké, 15.10.09)
Pil Se intervju med Fafo-forsker Jørgen Svalund på Ledernett (15.10.09)
Pil Mye vold og frykt i kvinneyrker (Radio Riks, 16.10.09)

Mange får fysiske og psykiske plager (Dagbladet, papirutg 16. okt)

 

 

 

Ny Fafo-rapport

Forside

Pil Last ned rapporten
Pil Les mer om rapporten

 

Rapportforfatter

Jørgen Svalund

Pil Jørgen Svalund

 

Se også nytt Fafo-notat
"Skadet på fritiden - hva så"
av Kristin Alsos

 

Omslag

Pil Last ned notatet
Pil Les mer om notatet

 

Konferanse 20. oktober

Fafo-forsker Svalund skal også innlede når partene i arbeidslivet arrangerer konferansen "Vold og trakassering på arbeidsplassen" den 20. oktober
Pil Les mer

 

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Web Statistics