Anne Hege Strand
Anne Hege Strand
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d., Sosiologi, Universitetet i Bergen

Arbeidsområder:

Velferdsstaten, kjønn, familie, økonomiske levekår og fattigdom, kryss-nasjonale studier av husholdsøkonomi

Anne Hege Strand har en PhD i sosiologi og har vært forsker ved Fafo Institutt for Arbeid- og velferds­forskning siden 2012. Hun jobber med ulike temaer innen velferdsstat, grupper utenfor arbeidslivet, trygdeytelser og familie- og velferdspolitikk og levekår blant utsatte grupper. I tiden hos Fafo har hun gjennomført og ledet flere prosjekter knyttet til utviklingen i Arbeids- og velferdsetaten. Hun har også i flere prosjekter jobbet med den såkalte NEET gruppen altså unges utenforskap og arbeidsinkludering og relasjonen mellom tjenesteyter og mottaker av ulike velferdstilbud. Strand har bred metodeerfaring og har gjennomført både register­datastudier av trygdedata, samt kvalitative intervjuer og surveyundersøkelser, samt kunnskapsoppsummeringer.

Forskningstema: Levekår og fattigdom | Anstendige arbeidsforhold | Inkluderende arbeidsliv
+47 97649145
Marianne Takvam Kindt og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2020:12
Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen og Jon Helgheim Holte
Fafo-rapport 2020:19
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-notat 2018:23
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2015:40
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2015:29
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:37
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:14
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2012:63
Anne Hege Strand
Fafo-notat 2012:11

Prosjekter

Prosjektleder: Anne Kielland
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Hege Strand
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Hege Strand
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Helgheim Holte
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter