Anne Mette Ødegård
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker

    Utdanning:

    Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

    Prosjektleder for Fafo Østforum


Arbeidsområder:

arbeidslivet.no

LOs tillitsvalgtpanel

Arbeidsliv, fagbevegelse, EU/EØS, forskningsformidling, Fafo Østforum


Forskningstema:

Arbeidsinnvandring | Organisering og tariffavtaler | Lønns- og arbeidsvilkår | Migrasjon

+47 90651311
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen og Johan Røed Steen
Tillitsvalgt under pandemien
Resultater fra LOs tillitsvalgtpanel 2020–2021
Fafo-rapport 2022:11
Sissel C.Trygstad og Anne Mette Ødegård
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faktaflak
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
LOs tillitsvalgtpanel om hjemmekontor
Resultater fra juni 2021
Fafo-notat 2021:20
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2021:11
Fafo-rapport 2021:14
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Anne Mette Ødegård, Bård Jordfald, Vegard Salte Flatval, Jørgen Steen og Elin Svarstad
Franchise og konsern
Omfang og særtrekk i privat tjenesteyting
Fafo-rapport 2021:08
Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2020:26
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Faforeport 2020:27
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2020:07
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Norske arbeidstakere og korona. Faktaflak
Økonomiske framtidsutsikter og arbeidsgiveres håndtering av koronasituasjonen
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2019:31
Fafopaper 2020:04
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:35
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2019:27
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i norsk arbeidsliv
Den det varsles om, mottak og håndtering
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Fafo-notat 2017:10
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i Sandnes kommune
Omfang, rutiner og håndtering
Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2013:10
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012
Fafo-rapport 2012:59
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Kampen om vikarene
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren
Fafo-rapport 2012:06
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012
Fafo-notat 2012:16
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Bruk av innleid arbeidskraft
LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012
Fafo-notat 2012:12
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Skaff oss dem vi trenger
Om arbeidskraftstrategier og forebygging av sosial dumping i helse og omsorg
Fafo-rapport 2011:20
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2011:21
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård
Hvem kan seile sin egen sjø?
Om statlige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart
Fafo-rapport 2010:08
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge
Useriøsitet i bemanningsbransjen
En casestudie i bygg
Fafo-notat 2010:05
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad
Ja, vi elsker...
Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen
Fafo-rapport 2009:27
Anne Mette Ødegård
Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Fafos Rådsprogram 2006–2008
Fafo-notat 2008:15
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:06
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land
Fafo-rapport 2007:32
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fra øst uten sikring?
EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser
Fafo-rapport 2007:03
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Grenseløst arbeidsliv?
Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen
Fafo-rapport 548
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Utfordringer for det seriøse arbeidslivet
Fafo-rapport 485
Anne Mette Ødegård, red.
Fafo-notat 2005:28
Anne Mette Ødegård
Arbeidstakere som går tjenestevei
Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS
Fafo-notat 2005:01
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Ti år med EØS-avtalen
Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse
Fafo-rapport 455

Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

The struggle over the service directive: the role of the European Parliament and the ETUC.

Labor History , 2012

Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC , 2013

I: Stein Evju (ed.) Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance

Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Allmenngjøring: Fører det til likeverdige forhold mellom norske og utenlandske arbeidstakere?

Søkelys på arbeidslivet , 2008

Bjørg Helen Nøstvold, Anne Mette Ødegård, Marianne Svorken, Rolf K. Andersen & James A. Young

Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry , 2019

Pirjo Honkanen, Anne Mette Ødegård & Bjørg Helen Nøstvold

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring , 2017

Anne Mette Ødegård

Debatthefte for NNN , 2016

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet , 2014

I: Bernhard Enjolras, Terje Rasmussen og Kari Steen Johansen Status for ytringsfirheten

Søholt, Susanne, Anne Mette Ødegård, Brit Lynnebakke og Line Eldring

Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked , 2012

Anne Mette Ødegård

Labour Migration to Norway , 2020

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere , 2016

Anne Mette Ødegård & Mona Bråten

Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring , 2020 Sund konkurrens i byggbranschen

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety? , 2011

  • Prosjektledelse: Inger Marie Hagen
  • Fullførte prosjekter