Arne Backer Grønningsæter
Arne Backer Grønningsæter
Forsker/Pensjonist

    Utdanning:

    Seniorforsker, M.A. (Comparative European Social Studies), Sosionom


Arbeidsområder:

Sosiale tjenester, levekår i spesielle grupper, fattigdom, komparativ sosialpolitikk, forskningssamarbeid med det sørlige Afrika og Baltikum

Forskningstema:

Levekår og fattigdom | Tjenester og tjenesteutvikling | Anstendige arbeidsforhold | Inkluderende arbeidsliv | Forum for innovasjon i velferd | Forum for innovasjon i velferd (test)


Se liste over publisering her:

Publisering 1987-2014
+47 90076570
Olav Elgvin, Arne Backer Grønningsæter og Edvard Nergård Larsen
Å være en sak
LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken
Fafo-rapport 2020:20
Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen og Jon Helgheim Holte
Tid for aktivering
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats i NAV
Fafo-rapport 2020:19
Ellen Katrine Kallander og Arne Backer Grønningsæter
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:43
Arne Backer Grønningsæter
Å bli eldre med hiv
En pilotstudie
Fafo-notat 2017:02
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper 2016:24
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
En ideell forskjell?
Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten
Fafo-rapport 2016:30
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave
The Global Goals for Sustainable Development
Challenges and possible implications for Norway. Discussion paper
Other Fafo-publications 2015
Arne Backer Grønningsæter
Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:11
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Fafo-rapport 2014:40
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:49
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
Fafo-rapport 2014:06
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:36
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
LHBT i arbeidslivet
En kunnskapsgjennomgang
Fafo-rapport 2013:25
Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand
Usynlig og selvlysende
Å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne
Fafo-rapport 2012:53
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter
Bolig og helse
Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken
Fafo-rapport 2012:03
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter
Nye velferdssignaler
En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken
Fafo-rapport 2010:40
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland
Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen
Undersøkelse blant ansatte i Bergen kommune
Fafo-rapport 2010:33
Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills
Fafo-report 2010:28
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fafo-report 2009:43
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Cancer and living conditions
Summary of findings from a study among people with cancer in Norway
Fafo-report 2009:42
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Lesbiske og homofile i Sápmi
En narrativ levekårsundersøkelse
Fafo-rapport 2009:26
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug
Fra holdninger til levekår
Liv med hiv i Norge i 2009
Fafo-rapport 2009:13
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Kreft og levekår
Et sammendrag
Fafo-rapport 2009:06
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Kreftrammedes levekår
Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte
Fafo-rapport 2008:47
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-report 2008:44
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter
Fortsatt farlig å kysse?
Kunnskap om og holdninger til hiv
Fafo-rapport 2008:21
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Fafo-notat 2008:24
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Vanvittig mye å finne ut av
Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen
Fafo-rapport 2007:31
Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen
Barnevernet i Oslo og Bergen
En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
Fafo-rapport 2007:11
Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg
Bare fantasien setter grenser?
Om kommunenes bruk av hjelpetiltak i barnevernet
Fafo-rapport 545
Fafo-report 451
Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka
Crossing borders to fight HIV/AIDS
The Role Of South African Multinationals In The Private Sector Response In Botswana
Fafo-report 431
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Uniting divided worlds
A study of deaf and hard of hearing youth
Fafo-report 412
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter
Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid?
Prosjekt nevrologisk rehabilitering
Fafo-rapport 403
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås
Fafo-rapport 402
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland
Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer
Evaluering av LOs prosjektsamarbeid med russisk fagbevegelse
Fafo-notat 2002:03
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Den norske fattigdommen:
Hvordan arter den seg, hvor lenge varer den og hva kan vi gjøre med den?
Fafo-notat 2001:16
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza
We all agree, but no one is grateful
Developments of the Income Maintenance System in Latvia
Fafo-notat 2001:09

Lena Morgon Banks, Jing Liu, Anne Kielland, Ali Bako Tahirou, Abdoul Karim Seydou Harouna, Islay Mactaggart, Ragnhild Dybdahl, Dan Firoun Mounkaila, Arne Grønningsæter

Childhood Disability in Rural Niger
A Population-based Assessment Using the Key Informant Method. BMJ Pediatrics
BMJ Pediatrics | 2021 | Open access

Vidar Bakkeli & Arne Backer Grønningsæter

Brukerstemmen i tjenesteutvikling -noen dilemmaer | 2019

I: Anne Marie Støkken Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid

Vidar Bakkeli & Arne Backer Grønningsæter

Developing an App Could Be the Wrong Place to Start
User Reflections and Ideas about Innovation in Municipal Substance Abuse Services
Nordic Journal of Social Research | 2020 | Open access

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Fagutvikling, et samspill mellom forskning, utdanning og praksis | 2014

I: S. Nordstoga og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning.

Grønningsæter, A.B.

Fagutvikleren som formidler mellom utdanning, forskning og praksis. | 2014

I: Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning.

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten | 2014

I: S. Nordstoga og A.B. Grønningsæter Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning.

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

Fagutvikling og faglig utvikling i det lokale barnevernet. | 2014

I: Sigrid Nordstoga og Arne Backer Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning

Arne B. Grønningsæter

Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten.
Fontene Forskning | 2013

Lescher-Nuland, B.R. og Grønningsæter, A.B.

Noe du legger igjen hjemme når du går på jobb? | 2013

I: Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile.

Grønningsæter, A.B. og B.R. Lescher-Nuland

Homopesten – om hiv blant menn som har sex med menn | 2013

I: Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile.

Grønningsæter, A.B. og H. Haualand

Dobbelt diskriminert?
LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne. | 2013

I: Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile.

Grønningsæter, A.B., B.R. Lescher-Nuland, H.W. Kristiansen

Forskning om holdninger, levekår og livskvalitet.

I: Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile.

Aasland, Aa., Grønningsæter, A.B., Meylakhs, P.

More Are Testing Positive – But Is Everything Negative?
Russia and the HIV Epidemic | 2013 Global HIV/AIDS Politics, Policy, and Activism: Persistent Challenges and Emerging Issues

Grønningsæter, A.B. og Kiik, R.

Implementing social policy –social workers’ experience from Estonia and Norway
Journal of Comparative Social Work 2012/1 | 2012

de Paoli MM, Mills E and Grønningsæter AB

The ARV roll out and the disability grant: a South African dilemma?
Journal of the International AIDS Society 2012, 15:6 | 2012

Aasland A., A.B.Grønningsæter og P. Meylakhs

Flere positive – men er alt negativt?
Russland og hiv-epidemien
Nordisk Østforum 4/2010, | 2010

Grønningsæter, A. og R. Kiik

”My work is exciting” – Social workers in Estonia and Norway.
European Journal of Social Work. 1/2009 | 2009

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt | 2007

Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise S. Hansen

Uniting Divided Worlds – Identity, Family and Education
Disability Studies Quarterly | 2003

Arne Backer Grønningsæter & Anne Hege Strand

Forsterkede fosterhjem | 2013 Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram | Nettutgave av hele verket

Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

Siste utvei: Institusjonsplassering?
Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet | 2011 | Nettutgave

Grønningsæter, A.B.

Omsorg for traumatiserte barn
Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre. | 2014

Elisabeth Backe-Hansen, Toril Havik, Arne B. Grønningsæter

Fosterhjem for barns behov
Rapport fra et fireårig forskningsprogram | 2013 | Finn rapporten på nettet

Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen

Bolig, helse og sosial ulikhet | 2011 Download Bolighelse-IS-1857.pdf

Anne Kielland, Arne Backer Grønningsæter og Line Melby

ME-debatt i loop. Kronikk i VG
VG | 2020 | VG 11. februar 2020

Anne Kielland, Arne Backer Grønningsæter, Line Melby, og Kjartan Sarheim Anthun

Hva venter du på, Kjerkol? Kronikk i Klassekampen
Klassekampen | 2022 | Klassekampen 9. april 2022

Angel, B.A. og Grønningsæter, A.B.

Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern?
Norges Barnevern | 2013

Sigrid Nordstoga og Arne backer Grønningsæter

Det kommunale barnevernet i utvikling
Et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning | 2014 | Les mer / Read more

Arne Backer Grønningsæter, Hans Wiggo Kristiansen, Bjørn R. Lescher-Nuland

Holdninger, levekår og livsløp
Forskning om lesbiske, homofile og bifile | 2013

Grønningsæter, A.B. (red)

Sosialt arbeid:Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner
Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år | 2009

A.B. Grønningsæter

NOSO er 50 – hva skjer med sosionomprofesjonen? | 2009

I: A.B. Grønningsæter (red) Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år.