Åse Berit Grødeland
Åse Berit Grødeland

Forsker I

    PhD - Russian and East European Studies, University of Glasgow

rettskultur, korrupsjon og anti-korrupsjon, uformell praksis, sivilsamfunn.

Forskningstema Nye økonomier Download CV_Grodeland_2017.doc
+47 91769114

Åse B. Grødeland and Leslie T. Holmes

Nash chelovek
Review of Central and East European Law
European Review
The Slavonic and East European Review

Aadne Aasland, Åse B. Grødeland and Heiko Pleines

Trust and Informal Practice among Elites in East Central and South East Europe
Europe-Asia Studies
Journal of Civil Society
Communist and Post-Communist Studies