Jon Rogstad

Digital kompetanse - for alle?


Prosjektdeltaker(e)

Tove Mogstad Aspøy
Jon Rogstad

Eksterne forskere

Miriam Latif Sandbæk


Oppdragsgiver(e)

LO


Forskningstema

Livslang læring


Prosjektperiode

februar 2014
desember 2014
82012