Jon Rogstad

Politisk engasjement og deltakelse i det nye Norge

Prosjektleder

Jon Rogstad


Prosjektdeltaker(e)

Jon Rogstad

Eksterne forskere

Jon Rogstad


Oppdragsgiver(e)

Den norske UNESCO-kommisjonenProsjektperiode

juli 2013
desember 2013
81947