Mona Sandbæk
Mona Kathrine Sandbæk

Økonomi- og administrasjonssjef

    Siviløkonom

Økonomi- og prosjektstyring. Regnskap, finansiering og revisorkontakt. Bygningsforhold, innkjøp og øvrig administrasjon.

+47 90156618