Sissel Trygstad

Arbeidsmarkedsmobilitet

Undersøke typer av og nivå på mobilitetsrater i arbeidsmarkedene i fire nordiske land og søke forklare mobilitetsmønster med særlig vekt på arbeidsmarkedenes institusjonelle ordninger.


Eksterne forskere

Kristine Nergaard


Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsrådProsjektperiode

januar 2008
juni 2011
81437