Sissel Trygstad

Fakta om folk flest - normalen i norsk arbeidsliv

I prosjektet vil vi forsøke å fremskaffe et faktabasert bilde av den normale eller gjennomsnittlige arbeidstakeren i norsk arbeidsliv. Fokuset i prosjektet vil ligge på arbeidstakeren og variasjoner og endringer knyttet til dem.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Jørgen Svalund


Oppdragsgiver(e)

AkademikerneProsjektperiode

juli 2008
februar 2009
81472