Sissel Trygstad

Inn- og utleie av arbeidskraft

Kontrakter, ansettelses- og selskapsformer mv.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Kristin Alsos


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

mai 2012
januar 2013
81838