Sissel Trygstad

Konkurranseutsetting - omfang og politiske holdninger

Prosjektet skal se på omfanget av konkurranseutsetting av oppgaver i kommunal sektor, samt hvilke holdninger lokalpolitikere har til konkurranseutsetting.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:30
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Kristin Alsos


Oppdragsgiver(e)

FagforbundetProsjektperiode

januar 2013
mars 2014
81906