Sissel Trygstad

Arbeidstid, innarbeiding/rotasjon

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Dag Olberg


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

januar 2010
januar 2011
81622