Sissel Trygstad

Den norske arbeidslivsmodellen

den norske arbeidslivsmodellen - om hvordan det norske partsbaserte samarbeidet fungerer på arbeidsplassen (forprosjekt varehandel og transport.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:55
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel


Eksterne forskere

Anne Inga Hilsen


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

desember 2013
81927