Sissel Trygstad

Reguleringsregimer

Reguleringsregimer innen innleie- og utleie i et internasjonalt perspektiv.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Kristin Alsos


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

september 2009
desember 2010
81588