Sissel Trygstad

Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Økende grad av overvåking - både av den private sfære, i det offentlige rom og i arbeidslivet - kan oppleves krenkende og være psykisk belastende for den enkelte. På arbeidsplassen kan bedriftens bruk av ulike former for overvåking og kontroll av ans atte utgjøre en negativ arbeidsmiljøfaktor. Økt bruk av ulike former for overvåkning utgjør en trussel mot det demokratiske samfunnet, hvor tillit og åpenhet samt vern av den personlige integritet er grunnleggende verdier.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:05
Mona Bråten
Omfang og praksis


Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Mona Bråten


Oppdragsgiver(e)

LOProsjektperiode

mars 2009
desember 2009
81543