Sissel Trygstad

Medlemsbevegelser, tariffstruktur og organisasjonshopping

Fafo skal gjøre en analyse av YS sin omverden og de utviklingstrekk man har sett i den siste 10-årsperioden på hovedorganisasjonsnivå. Medlemsutviklingen i de YS tilknyttede forbundene. Beskrive fremtidige utfordringer for YS.

Fafo-utgivelser


Eksterne forskere

Bård Jordfald


Oppdragsgiver(e)

YSProsjektperiode

februar 2013
juni 2014
81894