Sissel Trygstad

Norsk Jernbane - eierskap, roller og rammebetingelser

Fafo skal kartlegge fordeler og ulemper med dagens tilknytningsformer og eierskap av jernbaneverket og NSB.


Eksterne forskere

Bård Jordfald


Oppdragsgiver(e)

LO StatProsjektperiode

august 2011
april 2012
81765