Sissel Trygstad

Standard for likestilling i arbeidslivet

Det skal utarbeides en norsk standard for likestilling og etnisk mangfold i arbeidslivet, som vil danne grunnlag for en nasjonal sertifisering av likestilte virksomheter.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:38
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Et forprosjekt på Agder


Eksterne forskere

Ragnhild Steen Jensen


Oppdragsgiver(e)

Vest-Agder fylkeskommuneProsjektperiode

oktober 2013
desember 2015
81980