Sissel Trygstad

Varslingsrutiner - hvem har det og virker de?

Prosjekt fått gjennom FARVE programmet.

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad


Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad


Oppdragsgiver(e)

NAV ØkonomitjenesteProsjektperiode

januar 2009
juni 2010
81565