Guri Tyldum
Guri Tyldum
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d., sosiologi

     

Arbeidsområder:

Arbeidsmigrasjon. Fattigdom, sårbarhet og migrasjon. Mennskehandel.

Politisk mobilisering og deltakelse.

Russland, Sentral- og Øst-Europa.

Surveydesign og utvalgsmetoder. Datainnsamling i vanskelig tilgjengelige populasjoner.

 

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak
+47 99577476
Fafo-notat 2018:25
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2018:35
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
Fafo-rapport 2018:05
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2017:22
Fafo-notat 2015:13
Fafo-report 2015:56
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt
Fafo-rapport 2015:45
Guri Tyldum, Kristian Takvam Kindt, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng and Hilde Lidén
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
Other Fafo-publications 2015
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2014:50
Guri Tyldum and Marianne Tveit
Fafo-report 2008:26
Fafo-rapport 2007:27
Guri Tyldum, Marianne Tveit, Anette Brunovskis
Fafo-report 493
Anette Brunovskis and Guri Tyldum
Fafo-report 426
Aadne Aasland and Guri Tyldum
Fafo-report 334

Guri Tyldum

Surveying migrant populations with respondent-driven sampling
Experiences from surveys of east-west migration in Europe

International Journal of Social Research Methodology

Guri Tyldum

A Welcomed Separation
Understanding female migration in light of limited access to divorce

Nordic Journal of Migration Research

Guri Tyldum

Ethics or access?
Balancing informed consent against the application of institutional, economic or emotional pressures in recruiting respondents for research

International Journal of Social Research Methodology

David Jordhus-Lier, Aadne Aasland, Anders Underthun and Guri Tyldum

Fragmenterte arbeidsplasser?
En spørreundersøkelse blant hotellarbeidere i Oslo og Akershus

Søkelys på arbeidsmarkedet

Guri Tyldum, May-Len Skilbrei og Anette Brunovskis

Strutsepolitikk om sexkjøp

Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Guri Tyldum

Negerhorer eller ofre?

Prosjektleder: Guri Tyldum
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ragna Lillevik
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Britt Djuve
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Guri Tyldum
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Guri Tyldum
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Guri Tyldum
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter