Ansatte
Benedicte Kirkøen
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d. i psykologi, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Benedicte har tidligere arbeidet med effektevaluering av tjenester i helsesektoren og tiltak i barnevernet. Hun har undersøkt sammenhengen mellom bruk av helsetjenester og sosial ulikhet og psykiske lidelser. Hun har erfaring fra forskning med kvantitative data og data fra store randomiserte studier.

(+47) 454 74 009

Benedicte Kirkøen, Thomas Engell, Ingvild B. Follestad, Solveig Holen & Kristine Amlund Hagen

Early academic struggles among children with home-based support from child welfare services.

Children and Youth Services Review

Thomas Engell, Anne Marte Løvstad, Benedicte Kirkøen, Terje Ogden & Kristine Amlund Hagen

Exploring how intervention characteristics affect implementability
A mixed methods case study of common elements-based academic support in child welfare services

Children and Youth Services Review

Thomas Engell, Benedicte Kirkøen, Gregory A. Aarons & Kristine Amlund Hagen

Individual level predictors of implementation climate in child welfare services

Children and Youth Services Review

Thomas Engell, Benedicte Kirkøen, Karianne Thune Hammerstrøm, Hege Kornør, Kristine Horseng Ludvigsen & Kristine Amlund Hagen

Common Elements of Practice, Process and Implementation in Out-of-School-Time-Academic Interventions for At-risk Children
A Systematic Review

Prevention Science

Benedicte Kirkøen, Thomas Engell, Anne Andersen & Kristine Amlund Hagen

Barn i barnevernet og skolefaglig utvikling

Tidsskriftet Norges Barnevern

Benedicte Kirkøen, Paula Berstad, Edoardo Botteri, Eirin Dalén, Jens Aksel Nilsen, Geir Hoff, Thomas de Lange & Tomm Bernklev

Acceptability of two colorectal cancer screening tests: pain as a key determinant in sigmoidoscopy

Endoscopy

Thomas de Lange, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Markus Dines Knudsen, Benedicte Kirkøen, Edoardo Botteri, Paula Berstad, Anita Jørgensen, Giske Ursin, Michael Bretthauer, Geir Hoff

Sigmoidoskopi og testing for blod i avføringen – en sammenlignende screeningstudie

Tidsskrift for den Norske Legeforening

Benedicte Kirkøen, Paula Berstad, Edoardo Botteri, Linn Bernklev, Badboni El-Safadi, Geir Hoff, Thomas de Lange & Tomm Bernklev

Psychological effects of colorectal cancer screening: Participants vs individuals not invited

World J Gastroenterol

Benedicte Kirkøen, Paula Berstad, Edoardo Botteri, Tone Lise Åvitsland, Alvilde Maria Ossum, Thomas de Lange, Geir Hoff & Tomm Bernklev

Do no harm: no psychological harm from colorectal cancer screening

Br J Cancer