Ansatte
Kaja Reegård

Forsker (permisjon)

    PhD Sosiologi, Universitetet i Bergen

    Master Sosiologi, Universitetet i Oslo

Fag- og yrkesopplæring, læring i arbeidslivet

Forskningstema Fag- og yrkesopplæring | Livslang læring | Frafall fra utdanning
+47 93848470
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2018:13
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2016:15
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Fafo-notat 2015:05
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2015:27
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:42
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2012:22
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2011:24
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland
Fafo-rapport 2010:29
Fafo-rapport 2010:23
Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie
Fafo-rapport 2010:19
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal
Fafo-rapport 2009:37
Hanne Bogen og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:31
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:18
Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2008:41