Ansatte
Magne Bråthen
Forsker (permisjon)
+47 93252602
Fafo-notat 2016:26
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:42
Fafo-report 2016:38
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:27
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Fafo-rapport 2015:57
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Magne Bråthen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:23
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2007:36
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
Fafo-rapport 2007:34
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2007:05
Fafo-rapport 2007:04
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:19

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

Seniorer i arbeidslivet - Hva påvirker beslutningen om å fortsette i jobb?

Arbeid og velferd

Åshild Male Kalstø, Magne Bråthen og Johannes Sørbø

Hvordan går det med de som har vært arbeidssøkere i 2 år?

Arbeid og velferd

Magne Bråthen

Personer med nedsatt arbeidsevne - Hvem er de?

Arbeid og velferd

Anne-Cathrine Grambo og Magne Bråthen

Hva gjør arbeidssøkerne etter NAV?

Arbeid og velferd

Magne Bråthen og Johannes Sørbø

Seniorer i industrien

Arbeid og velferd

Magne Bråthen og Anne-Cathrine Grambo

Sysselsettingseffekten av endrede regler for alderspensjon for 67-åringer

Arbeid og velferd

Johannes Sørbø og Magne Bråthen

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Arbeid og velferd

Magne Bråthen

Overgang til arbeid for NAVs brukere

Arbeid og velferd

Frøydis Bakken og Magne Bråthen

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Arbeid og velferd

Magne Bråthen

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes

Arbeid og velferd

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

Arbeid eller pensjon?
En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb

Nav-rapport

Frøydis Bakken, Magne Bråthen, Jørn Handal og Torbjørn Aarethun

Hvordan vil en nedgangskonjunktur påvirke arbeidsinnvandrere i Norge?

Magne Bråthen

Tidligere arbeidssøkere ett år etter NAV
– En oppfølgingsundersøkelse av arbeidssøkere som sluttet å melde seg ved NAV høsten 2006

Jørn Ivar Hamre og Magne Bråthen

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal 2003
Dokumentasjon og analyse av effekter november 2004

Magne Bråthen, Jørn Ivar Hamree og Trond Pedersen

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak
Beskrivende analyse av deltakerne i 2002 og forslag til ny evalueringsmetode

Prosjekter