Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Niri Talberg

Forsker (Permisjon)

    PhD og mastergrad i pedagogikk. Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Forskningstema:
Fag- og yrkesopplæring, Frafall fra utdanning, Livslang læring, Oppvekst og foreldreskap, Unge utenfor arbeidslivet

Utdanning, kompetanse, voksenopplæring, politiet, ungdomsforskning, Fafo Østforum

+47 98066451
Fafo-rapport 2019:07
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30

Niri Talberg

Kjennetegn ved unge pokerspillere
Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer?
Tidsskrift for ungdomsforskning

Øystein Fossen, Eivind Falkum & Olav Niri Talberg

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

Olav Niri Talberg & Ida Drange

"Hvem skal ut?"
Kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning