Ansatte
Niri Talberg
Forsker (Permisjon)

    Utdanning:

    PhD og mastergrad i pedagogikk. Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Arbeidsområder:

Utdanning, kompetanse, voksenopplæring, politiet, ungdomsforskning, Fafo Østforum

+47 98066451
Fafo-rapport 2019:07
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30

Niri Talberg

Kjennetegn ved unge pokerspillere
Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer?

Tidsskrift for ungdomsforskning

Øystein Fossen, Eivind Falkum & Olav Niri Talberg

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

Olav Niri Talberg & Ida Drange

Hvem skal ut?
Kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning

Prosjektleder: Ragnhild Steen Jensen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad | Mathilde Bjørnset
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Niri Talberg
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Niri Talberg
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Niri Talberg
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter