Ansatte
Niri Talberg

Forsker (Permisjon)

    PhD og mastergrad i pedagogikk. Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Utdanning, kompetanse, voksenopplæring, politiet, ungdomsforskning, Fafo Østforum

Forskningstema Fag- og yrkesopplæring | Unge utenfor arbeidslivet | Livslang læring | Frafall fra utdanning
+47 98066451
Fafo-rapport 2019:07
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30

Niri Talberg

Kjennetegn ved unge pokerspillere
Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer?
Tidsskrift for ungdomsforskning

Øystein Fossen, Eivind Falkum & Olav Niri Talberg

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

Olav Niri Talberg & Ida Drange

Hvem skal ut?
Kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning