Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Tone Fløtten

Daglig leder

    Dr. polit., Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Levekår for utsatte grupper, Inkluderende arbeidsliv, Velferdstjenester, Den nordiske modellen, Fattigdom

Tone Fløtten har jobbet med velferdsforskning i en årrekke, og hun har særlig konsentrert seg om forskning på fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk.

Fløtten har omfattende erfaring fra forskning, forskningsledelse og formidling. Hun har vært leder for en rekke prosjekter, nasjonale så vel som komparative. I tillegg har hun erfaring fra redaksjonsarbeid, hun har flere styreverv, hun er medlem i Strategic Advisory Board for Dansk Sosialforskning (SFI), hun sitter i Divisjonsstyret for Vitenskap i Norges Forskningsråd, og hun har vært medlem og nestleder av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning. Hun var også medlem i Fordelingsutvalget, og i det danske Ekspertudvalget om fattigdom.

+47 41695724

Fløtten, T. (2019). Fattigdom på norsk. I E. Brodtkorb og M. Rugkåsa (red.), Mellom mennesker og samfunn. Oslo: Gyldendal.

Tone Fløtten

Fløtten, T. (2019 forthcoming). Poor, but included? In M. Langford, M. Skivenes & K. S. Søvig (eds.), Children’s Rights in Norway. An Implementation Paradox? Oslo: Universitetsforlaget.

Tone Fløtten

Fløtten, T. & Grødem, A. S. (2016). Helhetlige tiltak mot barnefattigdom: hvordan gjør man det? I: Insatser mot barnfattigdom. Översikt av kunskapsläget och exempel på genomförbara förbättringar. Stockholm: Nordens Välfärdscenter.

Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem

Fløtten. T. (2013). Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det? I Barn i Norge 2013. Voksne for Barn.

Tone Fløtten

Thorsen, L., Gjerset, G. M., Loge, J. H., Kiserud, C. E., Skovlund, E., Fløtten, T. & Fosså, S. S. (2011). Cancer patients’ needs for rehabilitation services. Acta Oncologica, 50, 212–222.

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Torp, S., Gudbergsson, S. B., Dahl, A. A., Fosså, S. D. & Fløtten, T. (2011). Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 39 (Suppl 6), 33–42.

Steffen Torp, Sævar B. Gudbergsson, Alv A. Dahl, Sophie D. Fosså og Tone Fløtten

Gudbergsson, S. B., Torp, S., Fløtten, T., Fosså, S. D., Nielsen, R. & Dahl, A. A. (2010). A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment. Acta Oncologica, 2010; Early Online, 1–9.

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl

Fløtten, T. (2009)."Barnefattigdom". I: Tone Fløtten (red): Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk

Fløtten, T. (2009). Fattigdom på Norsk I E. Brodtkorb & M. Rugkaasa (red.), Mellom menneske og samfunn II. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten

Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2009). Når kan barn kalles fattige. En opinionsbasert tilnærming. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fløtten, T. & Kavli, H. C. (2009). Barnefattigdom og sosial deltakelse. Kap. 6 i T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Fløtten, T., Axel West Pedersen & Ivar Lødemel (2009). Når problemet er fattigdom. I B. R. Nuland, B. S. Tranøy & J. Christensen (red.), Hjernen er alene - institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Ivar Lødemel

Fløtten, T. (2009). Fattigdom på Norsk. I E. Brodtkorb & M. Rugkaasa (red.), Sociologi og socialantropologi. Mellom mennesker og samfund. København: Munksgaard Danmark.

Tone Fløtten

Nuland, B. R. Fløtten, T. & Backe-Hanssen, E. (2009). Kommunenes arbeid med barnefattigdom. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2008). Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår. Resultater fra en spørreundersøkelse. I I. Harsløf & S. Seim (red.),  Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget.

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Dahl, E., Fløtten, T. & Lorentzen, T. (2006). Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data. Journal of Social Policy Vol. 37, No. 2.

Espen Dahl, Tone Fløtten and Thomas Lorentzen

Fløtten, T. (2007). "Ulikhet og sosial fordeling" I: Jon Erik Dølvik m.fl (red): Hamskifte – den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademiske

Fløtten, T. (2007). Book review: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

Tone Fløtten

Fløtten, T. (2007). Bokanmeldelse: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

Tone Fløtten

Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Sletten, M., Bakken, A. & Fløtten, T. (2004). Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 4(2), 55-76.

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Fløtten, T. (2003)."Fattigdom i en velferdsstat". Tidsskrift for velferdsforskning 2/2003, pp 71-89

Fløtten, T. (2003). Fattigdom i en velferdsstat. Tidsskrift for velferdsforskning, 2/2003, 71-89.

Tone Fløtten

Fløtten, T. (2003). Hvordan har de fattige det? Samfunnsspeilet, 6/2003.

Tone Fløtten

Fløtten, T. (2003). "Hvordan har de fattige det?". Samfunnsspeilet 6/2003

Fløtten, T. & Aasland, Aa. (1999). Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia”, Europe-Asia studies, Vol. 53, No. 7, 2001, 1023-1049

Aasland, Aa. & Fløtten, T. (1999). Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia. Europe-Asia studies, Vol. 53, No. 7, 2001, 1023-1049.

Aadne Aasland og Tone Fløtten

Fløtten, T. (1989). Mannifest. En kritikk av mannsrolleutvalgets foreløpige statusrapport. Bokanmeldelse. Sosiolognytt, 3/1989.

Tone Fløtten

2017

Den norske modellen i et oppvekstperspektiv

Fløtten, Tone (2017). Den norske modellen i et oppvekstperspektiv. I: Oppvekstrapporten 2017. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tone Fløtten

2016

Fem bud for forskningsbruk

Fem bud for forskningsbruk. Kronikk i NRK Ytring, 9/5 2016

2015

Fare for et mer todelt arbeidsliv?

Fløtten, T. & Trygstad, S. (2015). Fare for et mer todelt arbeidsliv? Kronikk. LO Ingeniør, 3/2015.

Tone Fløtten og Sissel Trygstad

2013

Befolkningen åpner for reformdebatt
Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2013). Befolkningen åpner for reformdebatt. Kronikk. NRK Ytring, 23/8 2013.
Tone Fløtten og Jon M. Hippe

2013

Hvor går grensen for fattigdom?
Fløtten, T. (2013). Hvor går grensen for fattigdom? Kronikk. Aftenposten, 27/11 2013.
Tone Fløtten

2012

Fattigdom i moderne velferdssamfunn

Fløtten, T. (2012). Fattigdom i moderne velferdssamfunn. Tobias, 2012, 36-43.

Tone Fløtten

2009

Kreftrammedes økonomi er god, men mange er misfornøyde med støtte fra det offentlige
Fløtten, T., Torp, S. & Syse, J. (2009). Kreftrammedes økonomi er god, men mange er misfornøyde med støtte fra det offentlige. Kronikk. Tønsberg blad 28/5 2009.
Tone Fløtten, Steffen Torp og Jon Syse

2007

Rikdom i Likhets-Norge
Christensen, J., Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2007). Rikdom i Likhets-Norge. Kronikk i Aftenposten 24/8 2007.
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe

2006

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon
Pedersen, A. W., Fløtten, T. & Hernes, G. (2006). Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon. Kronikk. Velferd, 5/2006. 
Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes

2002

Dilemmaer i fattigdomsdebatten
Fløtten, T. (2002). Dilemmaer i fattigdomsdebatten. Kronikk. Fontene, 1/2002.
Tone Fløtten

2001

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?

Fløtten, T. (2001). Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe? Artikkel i Horisont, 2(4),  76-89.

Tone Fløtten

1999

Finnes det fattige i Norge?
Fløtten, T. (1999). Finnes det fattige i Norge? Kronikk. Velferd, 2-99
Tone Fløtten

1999

Norsk fattigdomsgrense?
Fløtten, T. (1999). Norsk fattigdomsgrense? Kronikk. Aftenposten, 16/6 1999.
Tone Fløtten

1996

Stakkars Oslo
Fløtten, T. (1996). Stakkars Oslo. Kronikk. Plan, 3/96.
Tone Fløtten

1991

Hvorfor sier kvinner nei?
Fløtten, T. (1991). Hvorfor sier kvinner nei? Kronikk. Ergoterapeuten.
Tone Fløtten

2015

Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering

Fløtten, T. & Nielsen, R. (2015). Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering. Vedlegg til "Barn som lever i fattigdom. Regjeringens strategi (2015-2017)".

2007

Mainstreaming social inclusion. Country report – Norway
Fløtten, T. & Nuland, B. (2007). Mainstreaming social inclusion. Country report – Norway. Combat Poverty Agency, Ireland.
Tone Fløtten og Bjørn Nuland

2006

Child poverty in Norway – What is the problem and how can we solve it?
Fløtten, T. (2006). Child poverty in Norway – What is the problem and how can we solve it? In Poverty among children, young people and families – a booklet of information and experiences. Ministry of Children and Equality. Oslo.
Tone Fløtten

2003

The relationship between poverty and social exclusion – a conceptual discussion
Fløtten, T. (2003). The relationship between poverty and social exclusion – a conceptual discussion. In Heggen et al. (eds.), Marginalization and Social Exclusion. Volda: Møre research and Volda University College.
Tone Fløtten

2002

Some concerns related to cross-national research on children
Fløtten, T. (2002). Some concerns related to cross-national research on children. I E. Bache-Hansen (red.), Tverrnasjonal barneforskning: Muligheter og utfordringer. NOVA-rapport 17/02.
Tone Fløtten

2001

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom
Fløtten, T. (2001). Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom. Working paper.
Tone Fløtten

2001

Comparing incomparabilities
Fløtten, T. (2001). Comparing incomparabilities. Working paper.
Tone Fløtten

2000

Dilemmas to be faced in delivery of infrastructure

Fløtten, T. (2000). Dilemmas to be faced in delivery of infrastructure. Chapter 3 in L. Tørres (ed.), Infrastructure delivery in South Africa. Fafo/CASE-report.

Tone Fløtten

1999

The causes of poverty. A discussion of central perspective
Fløtten, T. (1999). The causes of poverty. A discussion of central perspectives. Working paper.
Tone Fløtten

1998

Nytten av komparative studier
Fløtten, T. (1998). Nytten av komparative studier. Working paper.
Tone Fløtten

1991

Funksjonshemmedes levekår
Fløtten, T. (1991). Funksjonshemmedes levekår. Notat. Rådet for funksjonshemmede.
Tone Fløtten

1991

Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene
Fløtten, T. (1991). Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene. Arbeidsnotat 91:5. Oslo: ISF.
Tone Fløtten

2009

Barnefattigdom

Fløtten, T. (red.) (2009). Barnefattigdom. Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten (red.)

2007

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hernes, G. & Hippe, J. M. (red.) (2007). Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

2006

Poverty and social exclusion – two sides of the same coin
Fløtten, T. (2006). Poverty and social exclusion – two sides of the same coin. A comparative study of Norway and Estonia. Doctoral dissertation. Universitetet i Oslo/Fafo-report 487.
Tone Fløtten