Jing Liu
Jing Liu
Forsker

    Utdanning:

    Master, sosiologi, University of Peking
    Master, public health and welfare, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Frankrike & Linköping Universitet, Sverige

Arbeidsområder:

Forskningsområder: Flyktninger, levekår, anstendig arbeid, ungdom, barnedødelighet, Kina, Midtøsten, Niger

Forskningstema: Kina

Med base på Fafos Bejing-kontor og som medlem av forskningsgruppen Globale studier, har Jing Liu jobbet med kvantitative forskning i Kina, Afrika og Midtøsten siden 2009. Med utdanning innen sosiologi og offentlig helse, har WHO og Unicef vært blant Lius mange oppdragsgivere. Hun har gjennom årene arbeidet med en lang rekke utvalgsundersøkelser og har bred erfaring fra surveydesign, utvalgstrekking, feltarbeidsorganisering og –opplæring, samt kvalitetssikring av data. Liu har blant annet vært involvert i bredt anlagte levekårsstudier, arbeidsmarkedsundersøkelser og studier av velferdstjenester. Hun arbeider dessuten regelmessig med spedbarns- og barnedødelighet i Unicefs TAG team. Liu er ekspert i windows- og android-basert programmering av datainnlesning og databehandlingssystemer og har foretatt mye dataanalyse og surveyrapportering.

Last ned CV: CV and publication list

+86 18513208800
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2018:21
Anne Hatløy, Massa Coulibaly and Jing Liu
Fafo-report 2015:04
Rapport Fafo 2014:57
Henriette Lunde, Jing Liu and Jon Pedersen
Fafo-report 2014:56
Mona Christophersen, Jing Liu, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes
Fafo-paper 2013:13
Kristin Dalen, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng
Fafo-report 2012:39
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu
Fafo-paper 2011:09
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu
Fafo-paper 2011:08

Huafeng Zhang

Data sources and analysis
Theoretical and Methodological Background of the Sustainable Well-being Index