Jørgen Svalund
Jørgen Svalund
Forsker I

    Utdanning:

    PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo.


Arbeidsområder:

Jørgen Svalund er forsker ved Fafo, på gruppa for arbeidslivsforskning. Svalund har en doktorgrad i sosiologi om mobilitet og arbeidsmarkedstilpasninger i de nordiske arbeidsmarkedene. Stillingsvern, permitteringsordningen, midlertidige ansettelser og bevegelser på arbeidsmarkedet har vært sentrale tema i hans forskning. For tiden arbeider han med et prosjekt om digitalisering og polarisering for forskningsrådet, og han er prosjektleder for et større prosjekt, finansiert av forskningsrådet, som ser på hvordan pandemien påvirker arbeidslivet, institusjonene som regulerer arbeidsmarkedet, og den enkeltes holdninger til inntektssikring, permitteringer og andre sider ved styringen av arbeidsmarkedene, i Norge, Sverige og Danmark.

Svalund har også bred erfaring med studier av makt og demokrati i arbeidslivet, og av ulike sider ved helse, miljø og sikkerhet. Blant annet har han over en lang periode arbeidet med undersøkelser av vold og trusler om vold i arbeidslivet. Svalund har publisert et stort antall rapporter, artikler og bøker om ulike temaer, og har bred erfaring med innhenting, bruk og analyse av både kvalitative og kvantitative data.

Forskningstema:

Organisering og tariffavtaler | Lokalt partssamarbeid | Lønns- og arbeidsvilkår

+47 91632495
Jørgen Svalund, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2022:15
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2023:01
Fafo-rapport 2022:28
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Variasjon innenfor satte rammer
Nasjonal lederutdanning for styrere. Delnotat 1
Fafo-notat 2022:01
Anne Hege Strand og Jørgen Svalund
Velferdsordninger til unge
Bruk av arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogram blant unge utenfor arbeid og utdanning
Fafo-rapport 2021:35
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Amund Hanson Kordt og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2021:27
Jørgen Svalund
ABE-reformen i musikk- og scenevirksomheter
Kutt uten kunstneriske konsekvenser?
Fafo-rapport 2021:26
Fafo-rapport 2020:15
Fafo-rapport 2020:28
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2020:23
Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2020:22
Fafo-notat 2020:06
Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2019:38
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
ABE-reformen i staten
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt
Fafo-rapport 2019:36
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2018:47
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Verve og beholde
Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer
Fafo-rapport 2018:28
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Fafo-rapport 2016:22
Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:57
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Tidsbruk i barnehagene
Rapportering, organisering og ledelse
Fafo-rapport 2015:43
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2014:04
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2013:54
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland
Fafo-rapport 2013:16
Jørgen Svalund
Undersysselsetting og ufrivillig deltid
Varighet og veien videre
Fafo-rapport 2011:34
Bård Jordfald og Jørgen Svalund
Alle prater om klima, men ingen om folk
En analyse av kraftbransjens fremtidige kompetansebehov
Fafo-rapport 2009:49
Fafo-rapport 2009:30
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2009:22
Jørgen Svalund
Fakta om arbeidslivet
og utdanningsgruppene
Fafo-rapport 2009:12
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:09
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:17
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Utleie av arbeidskraft 2008
Omfang og utvikling over tid
Fafo-notat 2008:25
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Varsel om vekst?
Fremtidsbilder av olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge
Fafo-rapport 2007:36
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:19
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:04
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541

Tomas Berglund, Roy A Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

Temporary Contracts, Employment Trajectories and Dualisation
A Comparison of Norway and Sweden
Work, Employment and Society | 2021 | Open access

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt? | 2019 | Åpen tilgang / Open access

Jørgen Svalund & Tomas Berglund

Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization?
European Journal of Industrial Relations | 2017 Download 0959680117740777

Jørgen Svalund

Cooperation and Power in Labour Adjustment Choices: A Nordic Perspective | 2015

I: Fredrik Engelstad og Anniken Hagelund (red) Cooperation and Conflict the Nordic Way | Last ned / Download pdf

Vulkan, Patrik Saloniemi, Antti Svalund, Jørgen Väisänen, Anna

Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden
Nordic Jounral of Working Life Studies | 2015 | Last ned / Download

Svalund, J.

Adjusting labour through crisis: A three industry comparison
Economic and Industrial Democracy | 2013 | Les mer / Read more

Svalund, J. and H. Kervinen

Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases
Transfer: European Review of Labour and Research | 2013 | Les mer / Read more

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
European Journal of Industrial Relations | 2013 | Last ned / Download

Svalund, J.

Velferdsstatens siste hull?
Samfunnsspeilet | 2005 | Les artikkelen

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie
Samfunnsspeilet | 2005 | Les artikkelen

Jørgen Svalund

Funksjonshemmede i Europa | 2004 | Les artikkelen

Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund

Blanda resultater av fastlegereforma | 2004 | Les artikkelen

Kjelvik, J. og Svalund, J.

Helse
Samfunnspeilet | 2004 | Les artikkelen

Anne Hege Strand & Jørgen Svalund

Vi trenger nye trygdeordninger til unge
KAI-kronikken
KAI-kronikk | 2022

Fredrik Engelstad og Jørgen Svalund

Mobbing, personalkonflikter og arbeidsmiljø | 2004

Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

Midlertidig ansettelse i Norge: En vei inn i stabilt arbeid? | 2017

Tomas Berglund, Roy Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden | 2017

Jørgen Svalund, Anna Peixoto og Kristin Jesnes

Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden
Does regulation matter? | 2016

Jørgen Svalund og Kristin Jesnes

Why temporary employment contracts?
A study of employers’ reasons for hiring on temporary contracts across five different sectors in Norway | 2015

Jørgen Svalund

Arbeid og autonomi | 2002

Jørgen Svalund

Helse | 2005

Jørgen Svalund

Hjelpebehov og tjenestetilbud | 2005

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet | 2003 Makt og deomokrati i arbeidslivet.

  • Fullførte prosjekter

  • Prosjektledelse: Jon Rogstad
  • Prosjektledelse: Jon Rogstad
  • Fullførte prosjekter