Ketil Bråthen
Ketil Bråthen
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d., NTNU.

    Master i statsvitenskap, UiO.


Arbeidsområder:

Helse- og velferdstjenester, boligsosiale spørsmål, arbeidstid og turnus, innovasjon i offentlig sektor, evalueringer, utviklingsprosjekter, lean.

Forskningstema:

Tjenester og tjenesteutvikling | Forum for innovasjon i velferd | Forum for innovasjon i velferd (test)

+47 93429375
Anne Hatløy and Ketil Bråthen
The Salt Partnership 2019–2021
Progress and achievements
Fafo Report 2022:32
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Partnership for a healthier diet
Final report 2016–2021
Fafo report 2022:33
Inger Lise Skog Hansen, Tom E. Markussen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2023:06
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Intensjonsavtalen for sunnere kosthold
Sluttrapport 2016–2021
Fafo-rapport 2022:29
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Saltpartnerskapet 2019–2021
Framdrift og måloppnåelse
Fafo-rapport 2022:31
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Helt fram mot heltidskultur
Underveisrapportering fra et innovasjonsprosjekt
Fafo-notat 2022:08
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2021:21
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2021:19
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen og Anette Brunovskis
På vei mot et vanlig liv, slik du selv definerer det
Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og tilbudet Steg for Steg
Fafo-rapport 2021:27
Ketil Bråthen og Anette Brunovskis
Fafo-notat 2021:05
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Heltids- og deltidsansettelser i sykehusene
Om bruk av flerdelte stillinger ved Sykehuset Østfold
Fafo-rapport 2021:01
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2020:15
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2020:16
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo Paper 2019:29
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:33
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Bedre livsmestring og sosial inkludering
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
Fafo-rapport 2019:10
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
En ny vei mot heltidskultur
Resultater fra forprosjektering i åtte kommuner og en landsdekkende undersøkelse
Fafo-rapport 2019:15
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2019:06
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2019:11
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:44
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
SamBIM
Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Samhandlingsfase og BIM på byggeplass
Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU
Fafo-rapport 2016:16
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg
Trafikkstasjonen på Risløkka
Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen
Fafo-rapport 2014:09
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:43
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune
Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke
Fafo-rapport 2012:60
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:49
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:14
Fafo-notat 2012:05
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet
Evaluering av sykmeldingsblanketten som kommunikasjonsmiddel
Fafo-rapport 2011:04
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-notat 2011:11
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2011:07
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Ketil Bråthen & Terje Olsen

Ungdom på utsiden, kronikk i Dagsavisen
Dagsavisen | 2020 | Dagsavisen 14. mai 2020