Ketil Bråthen
Ketil Bråthen

Forsker

    Ph.d., NTNU

    Master i statsvitenskap, UiO

 

Arbeidsområder: Helse- og velferdstjenester, boligsosiale spørsmål, arbeidstid og turnus, innovasjon i offentlig sektor, utviklingsprosjekter, lean

Forskningstema Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging | Innovasjon og organisasjonsutvikling Fullstendig CV og vedlegg Egenrapporteringsskjema sunnere kosthold 2019 v1
+47 93429375
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo Paper 2019:29
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:33
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Fafo-rapport 2019:10
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:15
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2019:06
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2019:11
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:44
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:08
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:16
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg
Fafo-rapport 2014:09
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:43
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:60
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:49
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:14
Fafo-notat 2012:05
Fafo-rapport 2011:04
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2011:07