Ketil Bråthen
Ketil Bråthen
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d., NTNU.

    Master i statsvitenskap, UiO.


Arbeidsområder:

Helse- og velferdstjenester, boligsosiale spørsmål, arbeidstid og turnus, innovasjon i offentlig sektor, evalueringer, utviklingsprosjekter, lean.


Forskningstema:

Tjenester og tjenesteutvikling | Forum for innovasjon i velferd

+47 93429375
Ketil Bråthen og Anette Brunovskis
Fafo-notat 2021:05
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Heltids- og deltidsansettelser i sykehusene
Om bruk av flerdelte stillinger ved Sykehuset Østfold
Fafo-rapport 2021:01
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2020:15
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2020:16
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo Paper 2019:29
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:33
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Bedre livsmestring og sosial inkludering
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
Fafo-rapport 2019:10
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
En ny vei mot heltidskultur
Resultater fra forprosjektering i åtte kommuner og en landsdekkende undersøkelse
Fafo-rapport 2019:15
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2019:06
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2019:11
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:44
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
SamBIM
Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Samhandlingsfase og BIM på byggeplass
Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU
Fafo-rapport 2016:16
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg
Trafikkstasjonen på Risløkka
Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen
Fafo-rapport 2014:09
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:43
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune
Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke
Fafo-rapport 2012:60
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:49
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:14
Fafo-notat 2012:05
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet
Evaluering av sykmeldingsblanketten som kommunikasjonsmiddel
Fafo-rapport 2011:04
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-notat 2011:11
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2011:07