Mona Bråten
Mona Bråten
Seniorforsker

    Utdanning:

    Cand.polit., Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

HMS og arbeidsmiljø, kontroll og overvåking i arbeidslivet


Forskningstema:

Lønns- og arbeidsvilkår

+47 92257553
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken
Fafo-rapport 2021:19
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Ester Bøckmann
Fafo-rapport 2021:12
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Ester Bøckmann, Marianne Takvam Kindt, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:09
Fafo-notat 2020:18
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2020:23
Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2020:22
Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Mellom menneske og maskin
Arbeidsintensitet og arbeidspress blant radiografer
Fafo-rapport 2020:06
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2019:31
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige
Fafo-rapport 2018:29
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Mona Bråten
Arbeidstakere som jobber alene
HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund
Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Verneombudsordningen i en ny tid
Erfaringer fra bygg og anlegg
Fafo-rapport 2017:35
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Seksuell trakassering i arbeidslivet
Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg
Fafo-rapport 2017:09
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Gjør fagbrevet en forskjell?
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole
Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Mona Bråten
Fafo-notat 2016:22
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Mona Bråten
Fafo-rapport 2016:05
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge
Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget
Fafo-rapport 2015:51
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:42
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Tidsbruk i barnehagene
Rapportering, organisering og ledelse
Fafo-rapport 2015:43
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes
Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien
Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko
Fafo-rapport 2014:54
Fafo-notat 2014:02
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:12
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:32
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2013:10
Fafo-rapport 2013:08
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012
Fafo-rapport 2012:59
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Mona Bråten og Tommy Tranvik
Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted
Ansattes erfaringer med feltteknologi
Fafo-rapport 2012:50
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring
En kartlegging av status og utfordringer
Fafo-rapport 2011:29
Mona Bråten (red.)
Omstilling i norske virksomheter
Fafos Rådsprogram 2009–2011
Fafo-rapport 2011:26
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Heltid en rett – deltid en mulighet?
Strategier for større stillinger innen privat tjenesteyting
Fafo-rapport 2011:05
Fafo-rapport 2010:22
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Dag Olberg og Mona Bråten
Tradisjon og variasjon
Kontorfunksjonærene i Handel og Kontor
Fafo-rapport 2009:54
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen
Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter
Status og utfordringer 2009
Fafo-rapport 2009:51
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Øyvind Berge og Mona Bråten
Medlemmer i lederstillinger
Utfordringer for Fellesorganisasjonen
Fafo-rapport 2009:28
Mona Bråten
Fafo-rapport 2009:03
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Kvinner i fagbevegelsen 2008
Representasjon i LO og forbundene
Fafo-rapport 2008:15
Mona Bråten og Eivind Falkum
Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv
Fafos Rådsprogram 2006–2008
Fafo-notat 2008:09
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fra øst uten sikring?
EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser
Fafo-rapport 2007:03
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 541
Mona Bråten og Ove Langeland
Lønner det seg?
Belønningssystemer og organisasjonseffekter i tradisjonelle og kunnskapsbaserte bedrifter
Fafo-rapport 423
Mona Bråten
Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO
– med vekt på erfaringene til tillitsvalgte i LO Stat
Fafo-rapport 396
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 358
Mona Bråten
Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse
Lønnsfastsettelse for funksjonærer i bedrifter med Funksjonæravtalen og Standardoverenskomsten
Fafo-rapport 350
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Mona Bråten
Utfordringer og kompetansebehov
En studie av TINE Meieriene
Fafo-rapport 321
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Mona Bråten
Når kompetanse skal belønnes
En empirisk undersøkelse av et kompetansebasert lønnssystem
Fafo-rapport 235

Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?
Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet

Søkelys på arbeidslivet

Inger G. Stensaker, Melanie Bryant, Mona Bråten og Leif Jarle Gressgård

Middle Management’s Role during Change

Eivind Falkum, Helene Loe Colman og Mona Bråten

Industrial relations in merger integrations

Economic and Industrial Democracy

Tommy Tranvik og Mona Bråten

Den gjennomsiktige virksomheten
Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet

Tidsskrift for samfunnsforskning

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations

  • Prosjektledelse: Heidi Nicolaisen
  • Fullført prosjekt