Olav Elgvin
Olav Elgvin
Forsker (permisjon)

    Utdanning:

    M.a. i filosofi, Lunds universitet


Arbeidsområder:

M.phil. i Peace and Conflict  Studies, Universitetet i Oslo

Forskningstema:

Inkluderende arbeidsliv | Det flerkulturelle samfunnet | Barn av innvandrere

+47 97968950
Beret Bråten, Olav Elgvin, Hedda Flatø og Ragna Lillevik
Samtale og strid
Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap
Fafo-rapport 2021:16
Olav Elgvin, Arne Backer Grønningsæter og Edvard Nergård Larsen
Å være en sak
LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken
Fafo-rapport 2020:20
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Fafo-notat 2020:06
Olav Elgvin og Gumund Hernes
Fafo-rapport 2014:41
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:49
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
Når aktivering blir ydmykelse
En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
Fafo-rapport 2014:43
Fafo-notat 2014:01
Beret Bråten og Olav Elgvin
Forskningsbasert politikk?
En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet
Fafo-rapport 2014:16
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Beret Bråten og Olav Elgvin
Mangfoldskommunen Drammen
Likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning
Fafo-rapport 2014:32
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:36
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Innvandrerne som skulle klare seg selv
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Fafo-rapport 2013:31
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Rurbane møter
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner
Fafo-rapport 2013:02
Olav Elgvin
«Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:04
Olav Elgvin og Anne Skevik Grødem
Hvem bestemmer?
Ektefellevalg blant unge med innvandringsbakgrunn
Fafo-rapport 2011:25

Olav Elgvin & Kristian Rose Tronstad

Nytt land, ny religiøsitet?
Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge
Tidsskrift for samfunnsforskning | 2013 | Artikkelen kan kjøpes

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV
Tidsskrift for samfunnsforskning | 2016 | Lenke

Olav Elgvin og Jon Horgen Friberg

Migrasjonssosiologiens svarte boks?
Sosiologi i dag | 2014 | Lenke