Paul Marginson
Paul Marginson

Professor II

Professor Emeritus, Industrial Relations Research Unit, University of Warwick.

Paul Marginson er en ledende skikkelse innen forskningen om kollektivforhandlinger og arbeidslivsrelasjoner i Europa.

Jon Erik Dølvik and Paul Marginson
Fafo-paper 2018:18

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe
Divergent responses to multiple external pressures

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Collective wage regulation in northern Europe under strain
Multiple drivers of change and differing responses