Ragnhild Steen Jensen
Ragnhild Steen Jensen
Forsker

    Utdanning:

    Dr. polit., samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Arbeidsmarked, kjønn, familie og arbeidsliv

Forskningstema:

Lokalt partssamarbeid | Lønns- og arbeidsvilkår

+47 46628505
Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (red.)
Universitetsforlaget
Ragnhild Steen Jensen, Jørgen Svalund og Mona Bråten
Fafo-rapport 2023:19
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Faktaflak mars 2023
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Kvinner og veien til høyere verv
En undersøkelse blant tillitsvalgte i Fellesforbundet og HK
Fafo-rapport 2023:11
Jørgen Svalund, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2022:15
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2023:01
Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2022:06
Tove Mogstad Aspøy, Ragnhild Steen Jensen, Lise Lien og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2022:01
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Variasjon innenfor satte rammer
Nasjonal lederutdanning for styrere. Delnotat 1
Fafo-notat 2022:01
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:30
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Jørgen Steen, Ragnhild Steen-Jensen, Sissel C. Trygstad og Mikkel Myhre Walbækken
Fafo-rapport 2021:19
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2020:23
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Mind the gap
Nordic 0–24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people. Final report from the process evaluation
Faforeport 2020:21
Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2019:26
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Trøbbel i grenseflatene
Samordnet innsats for utsatte barn og unge
Fafo-rapport 2020:02
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:17
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Likestilt arbeidsliv
Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder
Fafo-notat 2018:23
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Realkompetanse i varehandelen
En følgeevaluering
Fafo-notat 2018:10
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Varehandelen som inkluderingsarena
Rekruttering, opplæring og arbeidstrening
Fafo-rapport 2017:25
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Tidsbruk i barnehagene
Rapportering, organisering og ledelse
Fafo-rapport 2015:43
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
Samordnet bosetting av flyktninger
Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene
Fafo-rapport 2015:08
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Den norske arbeidslivsmodellen i endring
En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel
Fafo-rapport 2014:55
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Redusert arbeidstid i pleie og omsorg
Omfanget av arbeidstakere med redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4)
Fafo-rapport 2014:22
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:20
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16

Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Varehandel som inkluderingsarena
Magma | 2023 | Nettartikkel

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Introduction | 2019 | Les mer om boka / Read more at Policy Press

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

– Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge
Søkelys på arbeidslivet | 2016 | Sammendrag / Abstract

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Større kompetanseutfordringer i små kommuner
Fagbladet Samfunn & Økonomi | 2014 | Les mer / Read more

Jorun Solheim og Ragnhild Steen Jensen

Modes of familism. Gender, family capitalism and family culture | 2012

Ragnhild Steen Jensen

Anmeldelse av «Kvinners arbeid»
Sosiologisk tidsskrift | 2010

Ragnhild Steen Jensen

Samordning eller underordning? Svar til Sigtona Halrynjo og Selma Therese Lyng
Tidsskrift for samfunnsforskning | 2010

Ragnhild Steen Jensen

Et slag i luften? Svar til Hanne Haavind
Tidsskrift for kjønnsforskning | 2009

Ragnhild Steen Jensen

Er delt svangerskap en nøkkel til lik lønn mellom kvinner og menn?
Søkelys på arbeidslivet | 2007

Ragnhild Steen Jensen

Kvinners eierskap – kjennetegn og motivasjon
Søkelys på arbeidslivet, | 2007

Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

Kvinneledede bedrifter – Gjør det noen forskjell for bedrifters familievennlighet?
Sosiologisk tidsskrift | 2007

Ragnhild Steen Jensen

Eierskap i familiebedrifter – kvinners rolle
Magma | 2007

Ragnhild Steen Jensen

Det store spranget: Endringer i kvinneliv i Nord-Odal
Tidsskrift for Samfunnsforskning | 2006

Ragnhild Steen Jensen

Likelønn og kjønn: gamle tema, nye spørsmål
Søkelys på arbeidsmarkedet | 2006

Erling Barth og Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng?
Søkelys på arbeidsmarkedet | 2005

Ragnhild Steen Jensen

Kvinners eierskap i næringslivet: hva vet vi om det?
Søkelys på arbeidsmarkedet | 2005

Ragnhild Steen Jensen

Feministisk geografi – bidrag til arbeidsmarkedsforskning og kjønnsforskning
Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift | 2005

Ragnhild Steen Jensen

Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden
Søkelys på arbeidsmarkedet | 2000

Anne Hege Strand and Ragnhild Steen Jensen

The Scandinavian experience of integrating women and the young into the labour market | 2021

I: Dimitris Katsikas, Daphne Nicolitsas, and Tone Fløtten (Eds.) Youth inclusion and gender equality in the Greek labour market. Trends, challenges, and lessons from the Nordic countries Download EEA-FINAL-REPORT.pdf

Kåre H. Skollerud, Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

På oppdrag - Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge | 2020 | NettutgaveSammendrag

Ivar Lima og Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsdeling hjemme | 2012

Ragnhild Steen Jensen og Julia Orupabo

Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere | 2010

Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn | 2009

Trygve Gulbrandsen og Ragnhild Steen Jensen

Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang | 2009

Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål | 2006

Ragnhild Steen Jensen

Kvinner og jobb etter småbarnsfasen | 2000

Ragnhild Steen Jensen

Kjønnskvotering i utdanning og arbeidsliv | 1995

Ragnhild Steen Jensen

Stillingsvurdering og likelønn i staten | 1994

Ragnhild Steen Jensen og Kåre Skollerud

Place and Gender: Women's paths into wagework | 2008

Ragnhild Steen Jensen og Pål Schøne

Female managed firms – Does it make a Difference? | 2006

Ragnhild Steen Jensen

Men hva gir lønnsomhet? | 2008

Ragnhild Steen Jensen og O. Spilling

Næringspolitikk og likestilling | 2005

Ragnhild Steen Jensen

Eierskap og likestilling | 2004

Ragnhild Steen Jensen

Kjønn og lønn - et slitesterkt tema | 2007

Ragnhild Steen Jensen

Realistisk tilnærming til empiri | 2000