Rolf K. Andersen
Rolf K. Andersen
Forsker

    Utdanning:

    Cand. polit (sosiologi), Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Arbeidsmiljøkartlegginger, sykefravær, tjenestepensjon

Forskningstema: Arbeidsinnvandring | Fag- og yrkesopplæring | Lønns- og arbeidsvilkår
+47 90199137
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2020:14
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2020:07
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2019:27
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2019:25
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2019:10
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:31
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:15
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2018:19
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2017:35
Fafo-notat 2017:10
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2017:08
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2016:39
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Fafo-rapport 2016:31
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2016:18
Fafo-rapport 2016:09
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:42
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:17
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes
Fafo-rapport 2014:54
Geir Veland og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2014:23
Line Eldring og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2014:09
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:14
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:46
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:43
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2012:12
Rolf K. Andersen og Mona Bråten
Fafo-rapport 2011:29
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2011:21
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2010:25
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:16
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen
Fafo-rapport 2009:51
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2009:11
Rolf K. Andersen, Helene Loe Colman og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2009:07
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Rolf K. Andersen, Sol Skinnarland og Ragnar Tveterås
Fafo-rapport 2008:19
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2007:25
Fafo-rapport 2007:10
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 529
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland
Fafo-notat 2006:13

Rolf K. Andersen og Sol Skinnarland

NAV-kontoret som lærende organisasjon

Bjørg Helen Nøstvold, Anne Mette Ødegård, Marianne Svorken, Rolf K. Andersen & James A. Young

Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry

Kjersti Melberg, Kari Anne Holte og Astrid Solberg, Mona Bråten og Rolf Andersen

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

Rolf K. Andersen, Torbjørn Arstein, Idar Eidset, Sveinung Skule og Arild H. Steen

Kappløpet – om kompetanse fagutdanning og ungdom i Fellesforbundets bransjer.

Rolf K. Andersen og Martha Østbye

Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt

Rolf K. Andersen

Integrasjon eller autonomi?
En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene

Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen

Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?

Håkon Lorentzen, Rolf K. Andersen og Jan Paul Brekke

Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Åsmund Arup Seip
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jørgen Svalund
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mathilde Bjørnset

Prosjektleder: Kaja Reegård
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Mona Bråten
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Kristin Alsos
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Sissel C. Trygstad
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Line Eldring
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Rolf K. Andersen
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter