Tina Østberg
Tina Østberg
Informasjonskonsulent

    Utdanning:

    Cand. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo 1997

Arbeidsområder:

Framstilling og innsamling av informasjon og informasjonsmateriell til og fra Fafos prosjekter.

Forskningsformidlingsprosjektet Fafo Østforum

+47 99108083
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fafo-rapport 364
Tina Østberg
Fafo-rapport 326
Fafo-rapport 265

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli & Tina Østberg

Frivillig integrering?

Tina Østberg

Avvik og/eller kulturell minoritet?
Døvhet og døve belyst gjennom tre sosiologiske forståelsesmodeller.