Tor Halvorsen
Tor Halvorsen
Forsker II, bistilling

    Utdanning:

    Førsteamanuensis, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen

+47 94169737