Torgeir Nyen
Torgeir Nyen
Forsker

    Utdanning:

    Cand.polit, statsvitenskap

Arbeidsområder:

Fagopplæring, læring i arbeidslivet, skolepolitikk

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring | Livslang læring | Gjennomføring og frafall | Skoleutvikling og elevenes læring
+47 95068232
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2016:37
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:20
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Fafo-notat 2016:11
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2015:02
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2013:35
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2013:05
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:61
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:47
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:28
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:41
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:16
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:12
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-rapport 2010:01
Fafo-notat 2010:20
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:23
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2009:21
Fafo-notat 2009:04
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2008:29
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2008:28
Fafo-notat 2008:18
Fafo-notat 2008:10
Fafo-rapport 2007:04
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2007:23
Fafo-notat 2007:14
Fafo-rapport 540
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg
Fafo-rapport 508
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 382
Torgeir Nyen og Elin Svensen
Fafo-rapport 376
Fafo-notat 2002:14
Fafo-rapport 254

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Economic returns to adult vocational qualifications

Journal of Education and Work

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen & Oddbjørn Raaum

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education

Social Inclusion

Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Fagbrev i voksen alder

Tove Mogstad Aspøy and Torgeir Nyen

Short-Term Benefits, Long-Term Harm?
Alternative Training to Apprenticeships in Norway

S. Skule, M. Stuart og T. Nyen

Training and development in Norway

International Journal of Training and Development

J. E. Lane og T. Nyen

Towards an Economic Organization Theory of the State

Statsvetenskapelig Tidskrift

Anna Hagen Tønder and Torgeir Nyen

Local Drivers for Improvement Capacity

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Utvikling av skoler

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Att kartlägga och förbättra skolor

Torgeir Nyen

Hvis jobben krever det
En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv

Prosjekter

Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Torgeir Nyen
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Torgeir Nyen

Prosjektleder: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anna Hagen Tønder
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter