Tove Midtsundstad
Tove Midtsundstad
Forsker I

    Utdanning:

    PhD sosiologi, Universitetet i Oslo

    Cand. polit statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder:

Inkluderende arbeidsliv:  pensjoneringsadferd, eldres yrkesdeltakelse, seniorpolitikk, forebygging og tilrettelegging på arbeidsplassen, tiltaksevaluering etc.

Pensjonsystemer: tidligpensjonsordninger (uførepensjon,  særaldersgrenser og AFP), tjenestepensjonsordninger (ytelses- og inskuddsordninger) og samspillet mellom offentlige og private ordninger.

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv | Pensjon | Seniorpolitikk | Livslang læring

+47 48094162
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2020:18
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:27
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:12
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:08
Fafo-rapport 2015:49
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2014:45
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2013:04
Fafo-notat 2013:05
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-notat 2013:01
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:08
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen
Fafo-notat 2011:05
Fafo-rapport 2009:16
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2008:12
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 2007:28
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 526
Fafo-rapport 2006
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe
Fafo-rapport 492
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 475
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 470
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2005:18
Fafo-notat 2005:12
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Fafo-notat 2003:13
Fafo-notat 2003:14
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 401
Fafo-notat 2002:13
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2001:01
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 319
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Fafo-rapport 263
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 1995:07
Fafo-notat 1995:02
Fafo-rapport 172
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 154
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen
Fafo-notat 824
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen
Fafo-notat 1993:10

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

European Journal of Education

Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen

The Effects of Retention Measures on Retirement Timing—Do Financial Crises Matter?

Frontiers in Sociology

Tove Midtsundstad

Which Norwegian enterprises offer the poorest and the best pension entitlements?

Nordic Journal of Working Life Studies

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning

European Journal of Education

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited

Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?

Occupational Medicin

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Retaining older workers - an anlysis of company syrveys from 2005 and 2010

International Journal of Manpower

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

På nett - hvor lett?

Søkelys på arbeidslivet

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?

Søkelys på arbeidslivet

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor

Søkelys på arbeidslivet

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

Søkelys på arbeidslivet

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.

Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad

Går vi av tidlig for å pleie mor?

Søkelys på arbeidslivet

T. Midtsundstad

Virksomheten som sosialpolitisk aktør

Tidsskift for Velferdsforskning

J. M. Hippe, T. Midstundstad og G. Veland

Dit ingen trodde man skulle

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

Pensjoner i arbeidsmarkedet

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Seniorgoder uten effekt?

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør

LO Aktuelt

T. Midtsundstad

Hva skjer med uførepensjonen?

Magasinet for fagorganiserte

T. Midtsundstad

AFP - syndebukk og redningsplanke

Magasinet for fagorganiserte

T. Midtsundstad og H.Jacobsen

AFP fra A til Å...

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste

J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland

Etter pensjonsforliket

LO Aktuelt

J. M. Hippe & T. Midtsundstad

Hvem lurer hvem?

T. Midtsundstad

Flere valgmuligheter for AFP og fleksibel folketrygd

Tidsskriftet Velferd

T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på dansk

SSPs nyhetsbrev

T. Midtsundstad

En betydelig seniorutfordring i staten

SSPs nyhetsbrev

T. Midtsundstad

Hvor mange har rett til å gå av med AFP?

Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren)

T. Midtsundstad

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering

SSPs Nyhetsbrev 45+

T. Midtsundstad

Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid

Orienterer (Aspekter fra 2010)

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk

Tidsskriftet Velferd

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter

Arbeidsmiljø

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet

BRIS Rehabiliteringsmagasinet

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid

BRIS Rehabiliteringsmagasinet

Tove Midtsundstad

Trygg trafikk med seniorer

Tove Midtsundstad

Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway

Tove Midtsundstad

Alder ingen hindring?

Mariska van der Horst, Åsmund Hermansen, David Lain & Tove Midtsundstad

Explaining employment patterns of older men and women in the UK and Norway

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

TemaNord

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendrag (s. 4-8)

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge?

Tove Midtsundstad

Atypisk arbeid

Prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Aktive prosjekter