Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak 14. februar: Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?

Delingsøkonomien er i vekst og forretningsmodellene kjennetegnes av et høyt innslag av selvstendig næringsvirksomhet, frilansere, deltidsarbeid og tilkallingskontrakter. Dette seminaret spør hvilke løsninger og alternativer partene i arbeidslivet ser for seg i møtet med nye forretningsmodeller og løsere tilknytningsformer?

Opptak 7. februar: Fafo-frokost om Kinas utfordringer i Hanens år

Den 28. januar går Kina inn i Hanens år. Hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen i Kina? Fafo inviterte Kina-kjennere til å dele sine tanker om året som kommer.

Opptak 31. januar: Fafo-frokost om virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon

På dette seminaret ble det presentert en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. Rapporten viser at en ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert.

Opptak 26. januar: Fafo-frokost om voksne som tar fagbrev

Fire av ti som gjennomfører og består en fagprøve er voksne. Fafo og Frischsenteret har sett nærmere på hvem disse er. På dette seminaret presenteres funn, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene i arbeidslivet er invitert til å kommentere.

Opptak 18. januar: Fafo-frokost om arbeidstakere i byggenæringen

På dette seminaret lanserte vi en rapport om arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen. Sentrale aktører i næringen var invitert til å kommentere funnene.

Opptak 13. januar: Bedre samhandling i byggebransjen - SamBIM

På dette seminaret ble det lansert en rapport om samhandling i byggeprosessen. Fire virksomheter har, i samarbeid med forskere fra tre forskningsmiljøer, prøvd ut verktøyet BygningsInformasjonsModell i sine byggeprosjekter. Resultatene fra forsøkene gir grunn til optimisme.

Opptak 29. nov: Fafo Østforum seminar om arbeidsinnvandring i 2016

På dette seminaret presenterte vi vurderinger og oppdatert statistikk om arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

Opptak 24. nov: Fafo-frokost om fagopplæringen

Hvordan vurderer partene mulighetene for å få trepartssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen til å fungere bedre? Det dreier seg blant annet om å finne en god balanse mellom utdanningspolitiske hensyn og arbeidslivets behov for kompetanse.