Fafo-tv
28. oktober, Fafo Østforum seminar: Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?
I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring ble gjort. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterer arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 

Direktesendingen starter kl. 14.00. Seere kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718. Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får i ettertid tilsendt lenker til presentasjonene.