Fafo-tv
Opptak fra 29. mai, Fafo-frokost med lansering av rapporten «Velferd for salg – idelle og kommersielle leverandører av velferdstjener»

Hvilken rolle bør private kommersielle leverandører ha i den norske velferdsstaten? Dette politiske stridstemaet er tema for en ny rapport utarbeidet av Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra LO. På seminaret blir rapporten presentert av forfatterne, og kommentert og diskutert av Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder, og Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.