Dagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil
Fafofrokost med rapportlansering Fafo, Borggata 2B, Oslo Torsdag 6. februar 2020, kl. 08.30–09.45 torsdag, 06 februar 2020

En ny undersøkelse fra Fafo viser at svært mange virksomheter bryter reglene for bruk av midlertidige stillinger. Vi finner også at få arbeidstakere forsøker å endre på situasjonen når de er urettmessig midlertidig ansatt. Hvorfor er det så mange regelbrudd? Hvorfor tar ikke ansatte opp saken? Er regelverket godt nok?

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Men arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidsgivere, på spesielle vilkår, kan ansette personer midlertidig, eller leie inn fra bemanningsforetak. Fafo har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt om reglene for bruk av slike stillinger følges, og hva som skjer når reglene brytes.

På dette frokostseminaret avgrenset vi oss til å snakke om midlertidige ansettelser. Blant funnene om midlertidige ansettelser i Fafos undersøkelse:

På dette frokostseminaret presenterte Fafo flere forskningsfunn etterfulgt av debatt. Sentrale spørsmål vi tok opp var: Hva kan forklare at så få forsøker å håndheve reglene? Kan man tenke seg andre måter å organisere håndhevingen som vil bidra til at flere arbeidstakere sanksjonerer brudd på reglene? Til å debattere disse spørsmålene hadde vi invitert representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne der det er spesielt mange regelbrudd: kommunal sektor og varehandelen.

Anne-Cathrine Hjertaas Anette Brinchmann Pollen Anne Green Nilsen Monica A. Paulsen Kristin Alsos Jørgen Svalund