Brukerveiledning for administratorer

1.0 – Innholdsfortegnelse

Dette er innholdsfortegnelsen for brukerveiledningen til fafo.no. Veiledningen er hovedsakelig ment for administratorer og er derfor til tider nokså teknisk og detaljert.

NB! Brukerveiledningen er under utarbeidelse. Kun punkter med aktive lenker er ferdig skrevet. Dersom du har spørsmål eller forslag kan du henvende deg til Jon Lahlum eller Ørnulf Bratlie.

1.1 – Hvem er brukerveiledningen for, hvordan er den bygget opp

1.2 – Kort om Joomla!, ZOO og MySQL

1.3 – Hovedelementene på en fafo.no-side

1.3.1 – Layoutposisjonene på fafo.no

2.1 – Artikler og kategorier

2.1.1 – Felles felt og valg for alle typer artikler

2.1.2.0 – Konfigurere app-eksempler (instances)

2.1.2.1 – Arrangementer

2.1.2.2 – Fafo-tv

2.1.2.3 – Møtelokaler

2.1.3 – Artikler – alle «andre» artikler

2.1.4 – Dokumentasjon – disse sidene

2.1.5 – Forskningstemaer

2.1.6 – Personer/firma – ansatte, eksterne forelesere etc.

2.1.7 – Prosjekter

2.1.8 – Publikasjoner – generelt

2.1.8.1 – Publikasjoner

2.1.8.2 – Andre publikasjoner

2.1.8.3 – Nyheter

2.1.8.4 – Fafo i Media

2.2 – Bilder og media

2.2.1 – Bilder og media i de ulike artikkeltypene

2.2.2 – Verktøy for grafikkbehandling på fafo.no

3.1 – Menyer og nettsider, koblinger med og uten menyvalg

3.2 – Sammenhengen mellom menyer og menymoduler, listemodus, sortering

3.3 – Konfigurere menymoduler

3.3.1 – Hovedmenyen – alternativer for store og små skjermer

3.4 – Menyer og undermenyer

4.1 – Moduler – type, funksjon og konfigurasjon

4.1.1 – Modulene ZOO Events, ZOOfilter, ZOOitem Pro og ZOOorder

4.1.2 – Custom HTML-modulene

5.1 – Komponenter

5.1.1 – Standard Joomla!-komponenter

5.1.2 – obGrabber - automatisk innhenting av eksterne artikler om Fafo

5.1.3 – AcyMailing – masseutsendelser av nyhetsbrev

5.1.4 – Akeeba – automatisk sikkerhetskopiering

5.1.5 – JCE Editor - editor som kan skreddersys for ulike formål og brukergrupper

5.1.6 – MijoFTP – filbehandling

5.1.7 – Regular Labs - metaverktøy

5.1.8 – Widgetkit – vise bilder og annet innhold på kreative måter

5.1.9 – ZOO-struktur på www.fafo.no

5.1.9.1 – ZOO standardelementer

5.1.9.2 – ZOOlanders og ZOOModsPlus

5.1.9.3 – Generelt om ZOO-layouter og kategorier

5.1.9.4 – Konfigurere ZOO-elementer på layouter

5.1.9.5 – ZOO-kategorier

5.1.9.6 – ZOO-submissionlayout, oppsett og konfigurasjon

5.1.9.7 – ZOOdevs: utskrift, tabellayout, kategorilister med antallregulering

5.1.9.8 – ZOOcart

5.2 – Ekstern dokumentasjon

6.1 – Kontrollpanelet

6.2 – Global konfigurasjon

6.3 – Systeminformasjon

7.1 – Brukere og tilgangsrettigheter

8.1 – Plugins

9.1 – Layoutmalen, tilpasning med Custom Settings og custom.css

10.1 – Språkversjoner i ZOO

11.1 – Administrasjon av tillegg (Extensions) – installering, oppdatering

 

Redigeringsmeny