Faglige emner. Hvem svarer på hva hos Fafo


A

Afrika og Sahel sør for Sahara

Tone Sommerfelt tlf 22088618

Afrika - sørlige

Arne B. Grønningsæter tlf 22088715

Afrika - Vest- og Sentral-

Anne Hatløy tlf 22088623

Anne Kielland tlf 22088724

Almenngjøring og minstelønn

Kristin Alsos tlf 22088656

Anne Mette Ødegård tlf 22088649

Ansettelsesforhold

Kristine Nergaard tlf 22088667

Leif E. Moland tlf 22088605

Ansvarlig næringsliv

Kathleen Jennings tlf 22088620

Mark Taylor tlf 22088625

Arbeidsinnvandring

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Jon Horgen Friberg tlf 22088706

Guri Tyldum tlf 22088650

Anne Mette Ødegård tlf 22088649

Rolf Andersen tlf 22088711

Arbeidskonflikter

Kristine Nergaard tlf 22088667

Åsmund Arup Seip tlf 22088637 

Arbeidslivsorganisering

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Dag Olberg tlf 22088646

Arbeidsmarked

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Arbeidsmiljø

Rolf Andersen tlf 22088711

Leif E. Moland tlf 22088605

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Arbeidsmiljøkartlegging

Rolf Andersen tlf 22088711

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Arbeidsorganisering

Leif E. Moland tlf 22088605

Arbeidsrett

Kristin Alsos tlf 22088656

Arbeidstid

Dag Olberg tlf 22088646

Leif E. Moland tlf 22088605

Kristine Nergaard tlf 22088667

Ketil Bråthen tlf 22088716

Rolf Andersen tlf 22088711

Avtalefestet pensjon (AFP)

Tove Midtsundstad tlf 22088702

Jon Hippe tlf 22088658

B

Baltikum

Anette Brunovskis tlf 22088709

Guri Tyldum tlf 22088650

Barnearbeid

Anne Hatløy tlf 22088623

Anne Kielland tlf 22088724

Barnefattigdom

Tone Fløtten tlf 22088609

Barnevern

Hanne Bogen tlf 22088687

Bedriftsdemokrati

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Leif E. Moland tlf 22088605

Bedriftsutvikling

Leif E. Moland tlf 22088605

Geir Veland tlf 22088676

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Rolf Andersen tlf 22088711

Boligsosiale spørsmål

Inger Lise Skog Hansen tlf 22088691

Bosetting av flyktninger

Hanne Kavli tlf 22088727

Bygg og anlegg

Rolf Andersen tlf 22088711

Leif E. Moland tlf 22088605

C

Corporate Governance

Sissel Trygstad tlf 22088664

E

Eldre i arbeidslivet

Tove Midtsundstad tlf 22088702

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Eldre og bolig

Hanne Bogen tlf 22088687

Eldreomsorg

Leif E. Moland tlf 22088605

Etniske minoriteter

Anne Britt Djuve tlf 22088713

Jon Horgen Friberg tlf 22088706

Hanne Kavli tlf 22088727

Etterutdanning

Anna Hagen Tønder tlf 22088644

Ernæring

Anne Hatløy Mobil: 996 98 766

EU og arbeidsliv

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Anne Mette Ødegård tlf 22088649

EØS-avtalen

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Anne Mette Ødegård tlf 22088649

F

Fagbevegelse

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Kristine Nergaard tlf 22088667

Bård Jordfald tlf 22088726

Dag Olberg tlf 22088646

Fagopplæring

Anna Hagen Tønder tlf 22088644

Torgeir Nyen tlf 22088705

Fagorganisering

Kristine Nergaard tlf 22088667

Fattigdom

Tone Fløtten tlf 22088609

Forskningsmetode

Funksjonshemming

Inger Lise Skog Hansen tlf 22088691

G

Global helse

Anne Hatløy Mobil: 996 98 766

Globalisering og arbeidsliv

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Globalisering og sosialpolitikk

Tone Fløtten tlf 22088609

H

Haiti

Anne Kielland tlf 22088724

Tone Sommerfelt tlf 22088618

Helse- og sosialtjenester

Leif E. Moland tlf 22088605

Helsefremmende arbeidsplasser

Rolf Andersen tlf 22088711

HMS

Rolf Andersen tlf 22088711

Mona Bråten tlf 22088645

Leif E. Moland tlf 22088605

I

IKT

Bård Jordfald tlf 22088726

Tove Midtsundstad tlf 22088702

Inkluderende arbeidsliv

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Rolf Andersen tlf 22088711

Hanne Bogen tlf 22088687

Tove Midtsundstad tlf 22088702

Leif E. Moland tlf 22088605

Inger Lise Skog Hansen tlf 22088691

Innovasjon

Vidar Bakkeli tlf 22088619

Innvandrede kvinner

Hanne Kavli tlf 22088727

Anne Britt Djuve tlf 22088713

Innvandrere og arbeidsliv

Anne Britt Djuve tlf 22088713

Hanne Kavli tlf 22088727

Innvandring

Anne Britt Djuve tlf 22088713

Hanne Kavli tlf 22088727

Jon Horgen Friberg tlf 22088706

Integrering

Anne Britt Djuve tlf 22088713

Jon Horgen Friberg tlf 22088706

Hanne Kavli tlf 22088727

Integreringspolitikk

Anne Britt Djuve tlf 22088713

Jon Horgen Friberg tlf 22088706

Hanne Kavli tlf 22088727

K

Kina

Kristin Dalen tlf 22088622

Jon Pedersen tlf 22088728 

Kjønn og likestilling

Klima og sosial tilpasning

Anne Kielland tlf 22088724

Svein Erik Stave tlf 22088680

Kollektiv organisering

Kristine Nergaard tlf 22088667

Kommunale pleie- og omsorgstjenester

Leif E. Moland tlf 22088605

Kommunal sektor

Leif E. Moland tlf 22088605

Hanne Bogen tlf 22088687

Kompetanseutvikling

Anna Hagen Tønder tlf 22088644

Torgeir Nyen tlf 22088705

Konkurranseutsetting

Leif E. Moland tlf 22088605

Hanne Bogen tlf 22088687

Kontantstøtten

Hanne Kavli tlf 22088727

Krigs- og konfliktøkonomier

Kathleen Jennings tlf 22088620

Mark Taylor tlf 22088625

L

Lean construction

Leif E. Moland tlf 22088605

Lesbiske og homofile

Arne B. Grønningsæter tlf 22088715

Levekår blant innvandrere

Anne Britt Djuve tlf 22088713

Hanne Kavli tlf 22088727

Roy A. Nielsen tlf 22088663

Levekår i vanskeligstilte grupper

Arne B. Grønningsæter tlf 22088715

Tone Fløtten tlf 22088609

Livslang læring

Anna Hagen Tønder tlf 22088644

Torgeir Nyen tlf 22088705

Lov- og avtaleverk

Kristine Nergaard tlf 22088667

Læring og arbeidsliv

Torgeir Nyen tlf 22088705

Lønnsdannelse

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Bård Jordfald tlf 22088726

Lønnsforhandlinger

Kristine Nergaard tlf 22088667

Åsmund Arup Seip tlf 22088637

Bård Jordfald tlf 22088726

Jon Hippe tlf 22088658

Lønnssystemer

Åsmund Arup Seip tlf 22088637

Mona Bråten tlf 22088645

Bård Jordfald tlf 22088726

M

Medarbeiderundersøkelser

Rolf Andersen tlf 22088711

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Leif E. Moland tlf 22088605

Menneskehandel

Anette Brunovskis tlf 22088709

Guri Tyldum tlf 22088650

Anne Kielland tlf 22088724

Midtøsten

Jon Pedersen tlf 22088728

Åge Tiltnes tlf 22088629

Mona Christophersen tlf 22088694

Migrasjon – arbeid

Anne Britt Djuve tlf 22088713

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Jon Horgen Friberg tlf 22088706

Guri Tyldum tlf 22088650

Anne Mette Ødegård tlf 22088649

Migrasjon – barn

Anette Brunovskis tlf 22088709

Anne Kielland tlf 22088724

Migrasjon – ekteskap

Anette Brunovskis tlf 22088709

Guri Tyldum tlf 22088650

Migrasjon – prostitusjon

Anette Brunovskis tlf 22088709

Guri Tyldum tlf 22088650

Minstelønn

Kristin Alsos tlf 22088656

N

NAV

Rolf Andersen tlf 22088711

Nordisk modell

Jon Hippe tlf 22088658

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Næringsutvikling

Rolf Andersen tlf 22088711

Geir Veland tlf 22088676

O

Omstilling og utvikling

Leif E. Moland tlf 22088605

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Rolf Andersen tlf 22088711

Oppvekst og foreldreskap

Organisasjon og ledelse

Leif E. Moland tlf 22088605

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Organisasjonskultur

Organisatorisk endring

Sissel Trygstad tlf 22088664

P

Partssamarbeid og innflytelse

Sissel Trygstad tlf 22088664

Inger Marie Hagen tlf 22088642

Pensjon og folketrygd

Jon Hippe tlf 22088658

Tove Midtsundstad tlf 22088702

Geir Veland tlf 22088676

Privatisering

Hanne Bogen tlf 22088687

Prostitusjon

Anette Brunovskis tlf 22088709

Guri Tyldum tlf 22088650

Psykososialt arbeidsmiljø

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Rolf Andersen tlf 22088711

R

Realkompetanse (vs. realkompetanse fra utdanningsinstitusjoner)

Anna Hagen Tønder tlf 22088644

Torgeir Nyen tlf 22088705

Rekruttering

Leif E. Moland tlf 22088605

Russland

Guri Tyldum tlf 22088650

S

Samhandlingsreformen

Seniorpolitikk

Tove Midtsundstad tlf 22088702

Anne Inga Hilsen tlf 22088677

Skipsindustri

Leif E. Moland tlf 22088605

Sosial eksklusjon

Tone Fløtten tlf 22088609

Arne B. Grønningsæter tlf 22088715

Hanne Kavli tlf 22088727

Inger Lise Skog Hansen tlf 22088691

Sosial ulikhet

Tone Fløtten tlf 22088609

Anne Britt Djuve tlf 22088713

Hanne Kavli tlf 22088727

Sosialhjelp

Arne B. Grønningsæter tlf 22088715

Streik

Åsmund Arup Seip tlf 22088637

Bård Jordfald tlf 22088726

Særaldersgrenser

Tove Midtsundstad tlf 22088702

T

Tariffavtaler

Kristine Nergaard tlf 22088667

Åsmund Arup Seip tlf 22088637

Kristin Alsos tlf 22088656

Tidligpensjonering

Tove Midtsundstad tlf 22088702

Tiltaksevaluering

Tjenestemobilitet/tjenestedirektivet

Jon Erik Dølvik tlf 22088708

Jon Horgen Friberg tlf 22088706

Anne Mette Ødegård tlf 22088649

Tjenestepensjon og AFP

Jon Hippe tlf 22088658

Tove Midtsundstad tlf 22088702

Geir Veland tlf 22088676

U

Ukraina

Guri Tyldum tlf 22088650

Utdanningsvalg

Anna Hagen Tønder tlf 22088644

Torgeir Nyen tlf 22088705

Utdanning internasjonalt

Anne Kielland tMobil: 924 14 681

Utleie av arbeidskraft

Kristin Alsos tlf 22088656

V

Varsling og ytringsfrihet

Sissel Trygstad tlf 22088664

Velferdspolitikk

Tone Fløtten tlf 22088609

Hanne Kavli tlf 22088727

Velferdsstaten

Arne B. Grønningsæter tlf 22088715

Hanne Bogen tlf 22088687

Videreutdanning

Anna Hagen Tønder tlf 22088644

Torgeir Nyen tlf 22088705

Rolf Andersen tlf 22088711

Virksomhetenes sosiale ansvar

Tove Midtsundstad tlf 22088702

Vold og konflikter

Nerina Weiss tlf 22088825

Ø

Øst-Europa

Guri Tyldum tlf 22088650

 

Skriv ut: