Fafo-tv
19. oktober, Fafofrokost: Fagarbeidere er viktige for innovasjon
Hvordan kan fagarbeidere bidra til utvikling og fornyelse i norske bedrifter?  I en undersøkelse av åtte bedrifter i ulike bransjer, har forskerne gransket hvilken rolle fagarbeidere spiller for innovasjon i virksomheten.