Fafo-tv
Opptak fra 20. januar, Fafofrokost: Hvordan kan vi unngå irregulær migrasjon?

I Norge er det bred politisk enighet om at det ikke er ønskelig at mennesker oppholder seg i landet uten oppholdstillatelse. Politikken for å hindre irregulær migrasjon er likevel kontroversiell. Vi inviterte til seminar om hvordan Norge forholder seg til irregulære migranter, og dilemmaene politikken på dette området reiser.

Gå til seminarnettside for å laste ned forskerens presentasjon på seminaret, og to nye faktaflak fra Fafo.