Fafo-tv
Opptak fra 6. oktober, Fafo Østforum seminar: Covid-19 crises and uncertainty: What about labour migration?

Seminaret ble holdt på engelsk.

I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter. Arbeidsledigheten er høy. Store deler av næringslivet er preget av usikkerhet. Hvem skal bygge, produsere og høste i årene som kommer?