Fafo-tv
Opptak fra 12. oktober, Fafo-seminar med notatlansering: Inn- og utleie av arbeidskraft – målemetoder og omfang
Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak og hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På seminaret ble tall fra det nye Fafo-notatet presentert og diskutert.