Fafokonferansen 2022

Innmeldt eller utmeldt

arbeid, utdanning og velferd

Viktige mål i norsk politikk er å holde ulikheten nede og inkludere alle i samfunns- og arbeidsliv.

Gjennom 40 år har Fafos forskning vært konsentrert om å undersøke hvordan levekår, deltakelse og innflytelse er fordelt i befolkningen og hvilke mekanismer som bidrar til å fremme likhet.

På vår jubileumskonferanse retter vi oppmerksomheten mot ulikhet generelt, ulikhet i arbeidsmarkedet og ulikhet i utdanningssystemet.

Avslutningsvis spør vi hvordan politikere kan bruke forskning for å sikre omstillinger uten økt ulikhet og mer utenforskap. Vi tematiserer også grensene mellom forskning og politikk.

8. juni 2022

Oslo Kongressenter

Frist for påmelding: 24. mai

Fafo fyller 40
Fafo-konferansen 2022

Programmet


1. sesjon
Ulikhet før og nå
Har 40 år gjort oss klokere?

1982: Willoch-regjering og liberalisering. «Natta til 1. mai». I skiløypene brekker Oddvar Brå staven. Vinmomopolets arbeidstakere streiker i 15 uker. Folketallet i Kina passerer for første gang 1 milliard mennesker. Og Fafo grunnlegges.

Vi inviterer til en reise i tidsmaskinen.

 • Har holdningene til ulikhet og velferd endret seg i løpet av fire tiår?
 • Er klasse fortsatt et relevant begrep?
 • Hva er sentrale drivere for samfunnsutviklingen?
 • Hvordan skal morgendagens politiske ledere skape et samfunn der lite ulikhet og høy deltakelse fremdeles er realiserbare idealer?
2. sesjon
Ulikhet i arbeidslivet
Har vi tatt de riktige grepene?

Byggingen av arbeidslivets institusjoner har fulgt hverandre tett i Norden. Siden starten av 1900-tallet har sterke kollektive organisasjoner – støttet av statlige institusjoner og et utbredt trepartssamarbeid – skapt samfunn med små forskjeller og høy grad av tillit.

De siste førti årene har de nordiske arbeidsmarkedene gjennomgått store endringer.

 • Hvilke valg har partene og myndighetene tatt i møte med disse endringene?
 • Hvilke ambisjoner har de hatt?
 • Har politikken bidratt til større eller mindre ulikhet?

I denne sesjonen ser vi på likheter og forskjeller mellom landene. Hva var gode valg, og hva burde vi ha unngått å gjøre?


3. sesjon
Utdanning og utenforskap
Klarer vi å utdanne oss ut av sosiale problemer?

Utdanning har vært og er et sentralt politisk virkemiddel for å fremme sosial mobilitet og motvirke ulikhet, både i Norge og internasjonalt.

Men utviklingen er ikke uten skyggesider. Presset mot stadig høyere utdanningsnivå, skjerpede krav til kompetanse i arbeidslivet og økt migrasjon skaper også barrierer som gjør det vanskelig for ungdom og andre med lite utdanning å komme inn på arbeidsmarkedet.

I denne sesjonen retter vi søkelyset mot utdanning som virkemiddel mot ulikhet og utenforskap.

 • Hvilke prosesser og mekanismer i utdanningssystemet og samfunnet rundt hemmer og fremmer inkludering og mobilitet?
 • Hvordan har forutsetningene for utdanningspolitikken endret seg de siste tiårene?
 • Hva kan gjøres for å motvirke økt utenforskap i årene framover?
4. sesjon
Veien videre
Forskere og politikere, hånd i hånd?

Norge og resten av verden står overfor store utfordringer. Vi skal lykkes med en grønn omstilling og vi skal gjennom en digital transformasjon med økt globalisering.

Skal omstillingene være bærekraftige – også i sosial forstand – må vi unngå økt ulikhet og at grupper faller utenfor arbeidsliv og øvrige fellesskap.
Vi spør hvordan forskning og politikk kan kombineres for å møte disse enorme utfordringene.

 • Hva trenger politikerne av forskerne for å gjøre en god jobb?
 • Hva er viktige betingelser for en kunnskapsbasert politikk?
 • Hvor går grensene mellom kunnskap og ideologi – forskning og aktivisme?
 • Hvorfor er det så vanskelig for folk å skifte mening?

Bli med på konferansen

Konferansen er åpen for alle. Deltakeravgift er 3000 kroner. Bestiller du før 17. mai er prisen 2300 kroner. Alle priser er inkludert mva.

Lunsj og øvrig servering er inkludert i konferanseavgiften. Det tilbys vegetariske og gluten-/laktosefrie alternativer.

Konferansen varer fra 09:00 til 15.30, med tilbud om forfriskninger etterpå.

Frist for påmelding: 24. mai

Påmeldingen er bindende, men navneendring (overføring av billett) tillatt.

Studenter med studentbevis har tilbud om et begrenset antall gratisbilletter. Journalister med pressekort kan også delta uten kostnad.

Stedet for konferansen


Oslo Kongressenter
 • Folkets Hus,
 • Youngs gate 21
 • 0181 Oslo

Spørsmål? Ta kontakt med Fafos informasjonsavdeling